Zdravotní pojišťovny rozšířily od ledna úhrady za léčbu

0
14813
lecbu
Foto: Pixabay.com

Lázeňskou léčbu pacientovi přeloženého přímo z akutní péče zdravotní pojišťovny již předem neschvalují. Jde o jednu z mnoha novinek v úhradách za léčbu ze zdravotního pojištění platných od ledna 2022.

Při přeložení pacienta z akutní lůžkové péče přímo do lázeňského zařízení od ledna 2022 již není potřeba, aby zdravotní lázeňskou péči předem schvalovala zdravotní pojišťovna. Nicméně i tak zdravotnické zařízení zasílá pojišťovně standardní návrh na lázeňskou péči.

„Změna nastala v případě přímého přeložení pacienta z akutní lůžkové péče do lázeňské péče, v takovém případě se schválení zdravotní pojišťovnou nevyžaduje,“ potvrzuje ve své zprávě Všeobecná zdravotní pojišťovna [VZP ČR] s odvoláním na novelu č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

Upozorňuje ještě na další změnu. A sice, že termín nástupu na léčbu se od nového roku počítá ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou. Od ledna 2022 lázeňskou péči hrazenou ze zdravotního pojištění oprávněný lékař navíc nejenže doporučuje, ale vystavuje i samotný návrh na ni.

„Návrh schvaluje i nadále zdravotní pojišťovna,“ dodávají zástupci VZP ČR.

Pojišťovny nově uhradí i domácí léčbu

Předepsat zdravotní ošetření v domácím prostředí na dobu nejvýše 14 dnů mohou od letoška nově ambulantní specialisté, lékaři pohotovostní služby nebo urgentního příjmu. Pro pacienty v terminálním stadiu nemoci trvá úhrada domácí péče po dobu až tří měsíců.

S tím souvisí i další novinka, kdy nyní smějí všeobecné zdravotní sestry či dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí předepisovat některé zdravotnické prostředky. Často jde například o krycí a obvazový materiál, inkontinenční pomůcky nebo prostředky pro pacienty se stomií. Do konce loňského roku k tomu měli oprávnění pouze lékaři.

Hrazená domácí péče u nás mění podmínky čerpání

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění od nového roku mírně rozšiřuje úhrady ve stomatologii a ortodoncii. Plně hrazené z pojištění jsou korunky estetické plášťové z kompozitního plastu, ale jen na přední zuby. Do konce loňska je pojišťovna pacientovi zaplatila pouze za jeho finanční spoluúčasti.

Úhrady 2022: Zubaři budou dostupnější, říká Vojtěch

„Celkové snímatelné náhrady a částečné snímatelné náhrady jsou nadále plně hrazeny v základním provedení, ale nově pojišťovna částečně přispívá i na ostatní částečné či celkové snímatelné náhrady,“ upozorňuje zdravotní pojišťovna.

Ortodontické výkony jsou dle novely plně hrazené ze zdravotního pojištění jen pro pacienty do věku 22 let. Starším je pojišťovna uhradí jen v případě těžké vady chrupu, jakou jsou rozštěpy rtu, čelisti a patra, s vrozenými celkovými vadami a systémovým onemocněním s ortodontickými projevy. A dále pacientům s mnohočetnou hypodoncií [6 a více chybějících zubů v jedné čelisti, nezapočítávají se třetí moláry, pozn. red.]. V úhradách mají tito pacienti nově i fixní ortodontický aparát.

Zajistit zubaře je dle starostů i nadále nadlidský úkol

„Pro ortodontické výrobky [snímací aparáty] platí, že plně hrazené bez omezení věkem jsou pouze u pojištěnců s těžkými vadami chrupu,“ potvrzuje pojišťovna s tím, že ostatním klientům je uhradí jen zčásti, navíc maximálně do 22 let věku.

Hrazená IVF i zmrazení vajíček onkopacientkám

Od letoška hradí zdravotní pojišťovny mimotělní oplodnění [IVF] neboli asistovanou reprodukci až do věku 40 let ženy. Do konce roku 2021 byla hranice pro úhradu nejvýše do 39 let věku pacientky.

„Ostatní podmínky zůstávají stejné, tedy metoda asistované reprodukce je hrazena na základě doporučení registrujícího lékaře v oboru gynekologie a porodnictví,“ uvedla VZP.

Na metodu pojišťovna ženě přispívá nejvýše třikrát za život. Až čtyřikrát pak za předpokladu, že lékaři v prvních dvou případech přenesli do pohlavních orgánů ženy nejvýše jedno lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy.

Pojišťovny zaplatí onkopacientkám zmrazení vajíček

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění se dotýká i mladých pacientek čekající na onkologickou léčbu. Ještě před nástupem na ni jim pojišťovna uhradí odběr a zmrazení vajíček, oocytů. To proto, aby se u nich zvýšila šance na početí po úzdravě z onemocnění.

Novorozenecký screening nově až na 20 nemocí

Screening novorozenců se od ledna 2022 rozšířil o vyšetření miminka na spinální svalovou atrofii [SMA] a těžké kombinované imunodeficience [SCID]. Jde zatím o dvouletý pilotní projekt. O jeho trvalém zařazení do programu se rozhodne po jeho skončení.

Novorozenecký screening se provádí odběrem kapky krve z patičky novorozence. Tu zdravotník zachytí na speciální filtrační papírek, který se odesílá k laboratorní analýze. Výsledky pak rodiče obdrží zhruba do 14 dnů od odebrání krve, u některých onemocnění to může trvat i několik týdnů. Pokud nejsou rodiče nebo dětský lékař informováni do dvou měsíců od odběru, pak to znamená, že se žádná z vyšetřovaných nemocí nepotvrdila.

Screening novorozenců se rozšíří o další dvě nemoci

Vyšetření na všechna onemocnění v rámci novorozeneckého screeningu jsou dobrovolná a plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Zajišťují ho všechny tuzemské nemocnice. Screening mohou rodiče dětí ze závažných důvodů odmítnout. Což nijak neovlivní případnou léčbu onemocnění hrazenou z prostředků zdravotního pojištění.

Prevence včasného odhalení rakoviny plic u kuřáků

Od ledna 2022 začal v Česku i dlouho očekávaný screening karcinomu plic. Jde zatím jen o pilotní projekt. Po dobu pěti let budou pneumologové ve spolupráci s praktickými lékaři vyhledávat pacienty ve vyšším riziku rakoviny plic. Ty pak odešlou, pokud bude pacient souhlasit, na CT vyšetření a případně do péče plicního lékaře. Indikovat k vyšetření mají lékaři hlavně kuřáky, ale i pacienty s kuřáckou minulostí, kdy jejich denní spotřeba po dobu dvaceti let čítala zhruba 20 kusů cigaret a zároveň jsou ve věku 55 až 74 let.

Screening plic zprvu osloví jen ty nejodvážnější kuřáky

Zmiňovaná novela rozšiřuje seznam hrazených zdravotnických prostředků. Lidé mají nově nárok na částečnou nebo úplnou úhradu například individuální terapeutické úpravy sériově vyrobené obuvi. Dále i prostředky pro lokální kyslíkovou terapii a přibyly nové kategorie ortéz určených pro děti.

Rozšířené úhrady nepovinných očkování

Novela zavádí a rozšiřuje skupiny pojištěnců s nárokem na úhradu některých dobrovolných očkování. Všem pojištěncům nad 50 let od ledna 2022 pojišťovny uhradí očkování proti klíšťové encefalitidě. Děti do jednoho roku mají nárok na vakcínu proti meningokokovým nákazám typu B, mezi prvním a druhým rokem na vakcínu proti meningokoku typu A, C, W, Y. Děti ve věku od dovršených 14 let do dovršených 15 let mají hrazenou vakcínu proti oběma typům meningokokových nákaz.

Stát rozšířil úhrady u očkování. Platí pro děti i dospělé

Nárok na hrazenou vakcínu proti chřipce pak mají nově zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví.

„Ve všech uvedených případech je aplikace očkovací látky uhrazena plně pojišťovnou poskytovateli a vakcína je poskytovateli hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty,“ upozorňuje VZP ČR.

To znamená, že pokud je vakcína dražší, doplatek už si hradí pojištěnec z vlastních prostředků.

Rakovině pohlavních orgánů brání prevence a očkování

Očkování proti chřipce pojišťovny hradí každoročně seniorům ve věku 65+ let. Mládeži mezi 13. a 14. rokem pak zaplatí očkování proti lidskému papilomaviru.

„V těchto dvou případech je z veřejného zdravotního pojištění nově plně hrazena kromě aplikace i očkovací látka,“ dodává pojišťovna s tím, že očkovací látky, které určí svým sdělením Ministerstvo zdravotnictví ČR, jsou hrazeny v plné výši bez doplatku pojištěnce.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here