Rakovině pohlavních orgánů brání prevence a očkování

0
1144
prevence
Ilustrační foto: Pixabay.com

Snížit riziko rozvoje gynekologických nádorů u žen a nádorů pohlavního ústrojí u mužů pomáhá prevence, očkování proti HPV a ne příliš časté střídání sexuálních partnerů. To platí pro muže i pro ženy.

Lidský papilomavirus zkráceně HPV [human papillomavirus], se kterým se u nás podle lékařů setká 80 procent sexuálně aktivních mužů a žen, významně zvyšuje riziko vzniku zhoubných nádorů na některých orgánech. U žen může stát infekce vyvolaná nákazou HPV za rozvojem rakoviny děložního hrdla, pochvy nebo vulvy. U mužů bývá zase často příčina vzniku karcinomu penisu. A obě pohlaví jsou po nákaze HPV virem ve vysokém riziku rozvoje karcinomu konečníku nebo orofaryngeální oblasti, tedy v dutině ústní a hltanu.

Prevence brání HPV infekcím a riziku nádorů

Lidský papilomavirus se v populaci přenáší hlavně pohlavním stykem i přímým kontaktem či dotykem sliznic. K jeho přenosu ale dochází i z matky na dítě při porodu. Podle lékařů se výše jmenovaným nádorům dá na rozdíl od jiných druhů rakoviny úspěšně předejít. U žen je základem prevence každoroční návštěva gynekologa, který provede vyšetření stěrem z povrchu děložního čípku. A účinné je i očkování proti HPV nejlépe ještě v době před zahájením sexuálního života.

„Onemocnění se vyvíjí plíživě, dlouho nemá žádné příznaky, ale předejít se mu dá. Velice spolehlivé řešení představuje vakcinace proti lidským papilomavirům. Ideálně, když je kombinována s prevencí. Klasická forma má podobu odběru cytologie, tedy buněčného stěru z povrchu děložního čípku,“ vysvětluje předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vladimír Dvořák s tím, že o něco modernější a výrazně citlivější metodou je pak testace na přítomnost papilomavirů [HPV DNA test].

Cytologické vyšetření biologického vzorku ze stěny děložního hrdla každý rok ženě plně uhradí zdravotní pojišťovna. Citlivější HPV DNA testy pojišťovny od ledna 2021 hradí preventivně jen ženám ve věku 35 a 45 let.

HPV testy ženám od příštího roku zaplatí pojišťovny

Ostatní ženy si HPV DNA test mohou u svého gynekologa při vyšetření vyžádat. Zaplatí za něj ale částku kolem jednoho tisíce korun. Podle výsledků odborných studií má žena s negativním nálezem HPV DNA testu v následujících čtyřech až pěti letech riziko výskytu papilomaviru do jednoho procenta.

Očkování zajistí ochranu před HPV ženám i mužům

V preventivních vyšetřeních jsou v určité nevýhodě muži. Pro ně totiž nyní neexistuje žádné podobné pravidelné vyšetření, které by u nich včas odhalilo prekarcinom či karcinom análního kanálu. I tak u nás ale existuje možnost, jak se mohou muži, respektive chlapci před HPV infekcí úspěšně chránit. A tím je očkování proti lidskému papilomaviru.

„Zavedli jsme hrazené očkování proti HPV u 13letých dětí. Podáním vakcíny ještě před zahájením sexuálního života se u dívek i chlapců tak výrazně sníží riziko pozdějšího rozvoje HPV asociovaných onemocnění. V případě rakoviny děložního hrdla je tak možné zabránit až 90 procentům případů tohoto onemocnění,“ potvrzuje Vladimír Dvořák.

Dodává, že účinné, byť o něco méně ve srovnání s mládeží, je očkování proti HPV i pro ženy ve vyšším věku [nižší riziko o 50 %, u 13letých až 90 %].

Lékaři nabádají k očkování chlapců proti HPV

Určitá potíž je ale v tom, že v Česku rok od roku klesá proočkovanost proti HPV virům i přes úhradu vakcín ze zdravotního pojištění dívkám a chlapcům ve věku 13 let. Což na základě dat rozsáhlé studie Inovace pro život potvrzuje výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] Jakub Dvořáček.

„Ze studie Inovace pro život vyplývá, že v roce 2012 bylo v České republice proočkováno 75,7 procenta populace, zatímco o pět let později již pouze 63,7 procenta. Ve skupině třináctiletých chlapců proočkovanost dosahovala jen 29,7 procenta,“ říká.

Pro srovnání pak uvádí míru proočkovanosti proti HPV v některých vyspělých zemích. Vůbec nejvyšší proočkovanost vykazuje dlouhodobě ostrovní stát Malta [88 %], dále Belgie [83 %] a Švédsko [82 %]. Před HPV infekcí se očkováním chrání i větší část společnosti v Portugalsku, kde proočkovanost dosahuje 81 procent.

„Díky očkování přitom dochází nejen k prevenci závažných onkologických onemocnění, ale i k úspoře budoucích nákladů na léčbu ze zdravotního rozpočtu,“ připomíná Dvořáček.

Nežádoucí reakce na vakcínu proti HPV jsou minimální

Podle odborníků je očkování proti HPV bezpečné a reakce na něj jsou minimální. Případné nežádoucí účinky očkování podléhají i hlášení v těch zemích, kde se toto očkování provádí.

Dosud jsme u nás nezaznamenali, že by výjimečné případy reakcí po vakcinaci neodpovídaly informacím výrobce, tedy nejčastěji to byly lokální reakce v podobě mírné bolesti v místě aplikace,“ potvrzuje místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP Hana Cabrnochová.

Za upozornění stojí i to, že významnou změnu přinese do úhrad HPV vakcín i jejich podání od ledna 2022 novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta nově dovoluje ze zdravotního pojištění uhradit všechny vakcíny proti HPV. Tedy i ty vícevalentní, které očkovaným zajišťují nejširší ochranu proti HPV.

„Vzhledem k tomu, že typů HPV, které mohou vyvolat nádory a přednádorové změny hrdla děložního, je přes 40, je logické, že vakcína, která chrání proti infekci více typy HPV, skýtá komplexnější ochranu,“ vysvětluje důvody viroložka Ruth Tachezy.

Od ledna 2022 se rozšíří úhrady dobrovolných očkování

Podle ní z aktuálních studií vyplývá, že devítivalentní vakcína má až 90% účinnost, pokud je podána před HPV infekcí. To znamená před zahájením pohlavního života. Překlenovací studie u dětí, kdy byli devítivalentní vakcínou očkováni chlapci a dívky ve věku devět až 15 let a mladé ženy ve věku 16 až 26 let, podle ní navíc ukázala, že dosažené hladiny protilátek proti všem devíti antigenům jsou vyšší u dětí než u mladých žen.

„Proto k maximálnímu efektu vakcín ve smyslu snížení výskytu řady nádorových onemocnění žen a mužů povede především očkování dětí před zahájením pohlavního života,“ potvrzuje závěrem viroložka Tachezy.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here