Prevenci a včasné odhalení lidského papilomaviru [HPV] v těle ženy zřejmě od příštího roku posílí zdravotními pojišťovnami hrazené HPV testy pro ženy ve věku 35 a 45 let. Má to ale jednu podmínku. Ženy se musí dostavit na prevenci ke gynekologovi, což mnohé z nich stále podceňují.

Zefektivnit prevenci vzniku karcinomu děložního hrdla je u žen podle odborníků možné citlivými HPV testy. Ty jsou totiž v diagnostice až čtyřikrát přesnější než cytologické vyšetření. Cytologie, neboli buněčné stěry z děložního hrdla, naopak podle statistických dat selhávají až u třetiny žen.

„Zhruba 32 procent žen, které chodily pravidelně na preventivní kontroly, onemocnělo karcinomem děložního hrdla,“ uvedl vedoucí lékař onkologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Praha Jiří Sláma.

Karcinomu děložního hrdla v ČR mnoho nebrání

Metoda vyšetření HPV DNA testy není v současné době hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Žena si ho může u lékaře vyžádat a zaplatí za něj zhruba tisíc korun. Metoda vyšetření je stejná jako cytologie. Jde o stěr z děložního čípku a je vhodná pro ženy nad 30 let. Žena s negativním nálezem má v následujících čtyřech až pěti letech riziko výskytu papilomaviru do jednoho procenta.

Dobrá zpráva: HPV testy vstoupí do úhrady

To by se ale mohlo od příštího roku změnit. Ministerstvo zdravotnictví [MZ ČR] ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi navrhuje zavedení preventivních HPV testů všem ženám po dovršení 35 a 45 let. Záměr úřadu podpořila Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Společnost českých patologů a Společnost klinické cytologie i zdravotní pojišťovny.

„Jednoznačně podporujeme, aby se prováděl test HPV DNA u žen tohoto věku v rámci preventivní prohlídky. Připravujeme doporučení k jeho provádění. Pomohlo by to zlepšit výsledky ve vyhledávání žen s vyšším rizikem rozvoje rakoviny děložního čípku,“ uvádí předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vladimír Dvořák.

HPV infekce: Základní otázky a odpovědi k nemoci

K návrhu ministerstva se kladně vyjádřily i zdravotní pojišťovny, které přislíbily hrazení testů HPV DNA. A nyní již pracují na úhradovém mechanismu. Podle zástupců zaměstnaneckých pojišťoven je návrh jednoznačně správný. Návrh je zároveň dle jejich slov i součástí legislativního procesu a měl by vejít v platnost příští rok.

„Doporučujeme modifikovat stávající screeningový algoritmus a zároveň zpracovat metodiku, která popíše postup v případě kombinací cytologických nálezů a zároveň provedení HPV testace. Počítáme také se zpracováním analýzy dopadu,“ uvedla předsedkyně zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR [SZP ČR] Renata Knorová.

Pravidelná vyšetření, očkování a sexuální zdrženlivost

Původci karcinomu děložního hrdla, lidskému papilomaviru [human papillomavirus, zkráceně HPV] mohou ženy úspěšně předejít důslednou prevencí. To znamená, každý rok navštívit svého gynekologa a podstoupit zmiňované HPV DNA testy. Nebo cytologické vyšetření děložního hrdla, které již v plné výši hradí zdravotní pojišťovny [žena u lékaře hradí cca 50 korun za jednorázové zrcadlo]. Další součástí prevence je očkování proti lidskému papilomaviru, které je dívkám i chlapcům ve věku 13 let plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

„Zavedli jsme hrazené očkování proti HPV u 13letých dětí. Podáním vakcíny ještě před zahájením sexuálního života se u dívek i chlapců výrazně sníží riziko rozvoje HPV asociovaných onemocnění. V případě rakoviny děložního hrdla je tak možné zabránit až 90 procentům případů tohoto onemocnění,“ vysvětluje Vladimír Dvořák.

Účinné, byť o něco méně ve srovnání s mládeží, je i pro ženy ve vyšším věku [nižší riziko o 50 %, u 13letých až 90 %]. Ty si jej v současné době ale hradí z vlastních prostředků.

Až 400 žen ročně na rakovinu děložního hrdla umírá

Lékaři u nás ročně diagnostikují více než 800 nových případů rakoviny děložního čípku. Ročně na její následky umírá 400 žen. Jediný způsob, jak vzniku závažné nemoci předejít, jsou pravidelné kontroly a vyšetření [HPV testy, cytologie] u gynekologa a očkování proti lidskému papilomaviru. Součástí prevence je dále sexuální abstinence, nebo alespoň absence častého střídání sexuálních partnerů, což platí pro ženy i muže.

Preventivní prohlídky zachraňují životy. Lidem je to jedno

„Onemocnění se vyvíjí plíživě, dlouho nemá žádné příznaky, ale předejít se mu dá. Velice spolehlivé řešení představuje vakcinace proti lidským papilomavirům, ideálně když je kombinována s prevencí. Klasická forma má podobu odběru cytologie, tedy buněčného stěru z povrchu děložního čípku. Modernější a výrazně citlivější metodou je testace na přítomnost papilomavirů,“ popisuje Vladimír Dvořák.

Doplňuje, že HPV DNA test žena nepociťuje nijak jinak než jako běžný odběr z děložního čípku. Je to dle jeho slov velice moderní laboratorní metoda.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here