ČAP podala stížnost k EK kvůli pojišťování cizinců PVZP

0
2932
pojistovani
Foto: Pixabay.com

Česká asociace pojišťoven podala stížnost k Evropské komisi kvůli pojišťování cizinců. Napadla tak letošní novelu zákona, podle níž si cizinci v Česku nově musí sjednat zdravotní pojištění jen u Pojišťovny VZP.

Cizinci s uděleným dlouhodobým pobytem v České republice smějí podle novely cizineckého zákona z července roku 2021 uzavřít komplexní zdravotní pojištění, které je u nás povinné, pouze u Pojišťovny VZP, a.s. [PVZP]. Ta je dceřiná společnost naší největší zdravotní pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR].

Za toto komplexní zdravotní pojištění více než 60 tisíců cizinců na území Česka vybrané pojišťovny ročně inkasovaly zhruba 600 až 800 milionů korun ročně. Výhradní postavení v pojišťování cizinců ale teď má PVZP na dobu pěti let od platnosti zmiňované novely. Po uplynutí pěti let pak budou smět cizince zdravotně pojišťovat i ostatní pojišťovny.

Pojišťovna VZP získá díky poslancům až miliardu ročně

Taková legislativa a praxe podle České asociace pojišťoven [ČAP] ale odporuje pravidlům hospodářské soutěže a také pravidlům Smlouvy o fungování Evropské unie [SFEU].

„Z 25 členů asociace poskytovali toto pojištění jen čtyři z nich. Přesto naše asociace vnímá opatření velmi kriticky jako systémový problém. Odstraňuje totiž zdravou konkurenci na trhu,“ uvedl k podání stížností výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.

Podle něj problém s chybějícími úhradami nemocnicím za ošetřování cizinců způsobují nepojištění cizinci, nikoli samotné pojišťovny. Právě neuhrazené výkony za zdravotní péči o cizince bez zdravotního pojištění byly jedním z hlavních argumentů při prosazování novely zákona. Jejími předkladateli přitom byli poslanci Věra Adámková [za ANO] a Miloslav Janulík [ANO]. Oba jsou zároveň členy Správní rady VZP ČR.

Pojišťování rozporuje i pravidla o fungování EU

Změna zákona o pobytu cizinců je podle ČAP ale v rozporu s již zmíněným evropským ustanovením SFEU. Podle něj nemohou členské státy udělit zvláštním či veřejným podnikům výlučné právo a rozšířit již dominantnímu subjektu jeho dominanci na další trh.

„Existuje rozsáhlá judikatura Soudního dvora EU, ze které jasně vyplývá zákaz členským státům vytvářet lokální či národní monopoly,“ upozorňuje ČAP ve své zprávě.

Na druhé stráně zastánci změny zákona i praxe argumentují i tím, že to byla právě PVZP, jejíž smluvní partneři nevykazovali nedoplatky a dluhy za zdravotní péči o cizince třetích zemí. Což ale už prý neplatilo pro ostatní pojišťovny, které s cizinci pojištění sjednávaly.

„Logicky tady byl tlak na to, aby tady vznikla dočasná exkluzivita,“ vysvětlil důvody změny v podcastu ZdraveZpravy.cz ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.

Pacienti jsou více informovanější, říká Zdeněk Kabátek

Poslankyně Věra Adámková pak mimo jiné argumentovala i tím, že VZP ČR jako naše největší zdravotní pojišťovna nese největší náklady na zvládání krize covid-19. A proto není od věci, když peníze za pojišťování cizinců zůstanou u ní.

ČAP s argumenty VZP ČR nesouhlasí

Podle ČAP ale novela zákona znemožňuje ostatním podnikům poskytovat zdravotní pojištění cizinců v Česku. Čímž porušuje i svobodu usazování a volný pohyb služeb, které jsou taktéž součástí základního práva EU. A tedy i práva mezinárodního, které je nadřazené českému právnímu řádu, upozorňuje ČAP.

„Novela také porušila evropskou směrnici Solventnost II. Ta upravuje poskytování pojištění v EU. A vyplývá z ní, že monopoly, které rozdělují vnitřní trh pojišťovacích služeb, jsou v přímém rozporu se zájmy EU v této oblasti,“ vysvětluje asociace.

Komerční zdravotní pojištění cizinců toho moc nenabídne

Z těchto a dalších důvodů tak její zástupci podali 29. listopadu 2021 stížnost k Evropské komisi pro porušení evropského práva Českou republikou. A chtějí se tím domoci zrušení takového monopolu na trhu s pojišťováním cizinců. Nicméně Jan Matoušek i říká, že ČAP je připravena vést se zástupci státu diskuzi o dalších opatřeních. Tak, aby zlepšila situaci na trhu se zdravotním pojištěním cizinců.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here