Pacienti jsou více informovanější, říká Zdeněk Kabátek

0
611
Zdenek_Kabatek_a
„To, co bylo dohodnuto v dohodovacím řízení, to je navýšení úhrad ve většině segmentů o čtyři procenta pro rok 2022, jsme schopni beze zbytku splnit,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz Zdeněk Kabátek / Foto: Martin Menšík, AIFP

Zpřístupnění léků na vzácná onemocnění, jež přináší novela o veřejném zdravotním pojištění, rozpočet Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] nezatíží. Uvedl to v podcastu ZdraveZpravy.cz její šéf Zdeněk Kabátek.

„Určité náklady očekáváme, ale nejsou to náklady, které by zásadním způsobem ovlivnily rozpočet VZP. Nebudou mít dokonce ani dopad do zdravotně pojistných plánů,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz Zdeněk Kabátek.

Podle něj aktuálně ve Sněmovně projednávaná norma zvyšuje obecně dostupnost zdravotních služeb pro pacienty. VZP ČR dle jeho slov vítá také legislativní zakotvení pozice pacientských organizací v systému zdravotnictví.

„Vstup pacientských organizací do procesů bude mnohem formálnější a mnohem lépe uchopitelný,“ říká.

Pacientské organizace [PO] dnes podle něj pojišťovna vnímá jako přirozeného partnera. S jejich pomocí dokáží zástupci pojišťovny lépe pochopit zájem pacientů, jejich problémy a dle slov Kabátka i jejich bolístky. Spolupráci se zástupci PO si především v posledních letech pochvaluje. Pacienti jsou dle něj stále více informovaní i mnohem více sebevědomí.

„Mají větší prostor, aby uplatnili své názory,“ říká Zdeněk Kabátek.

Dostupnost zdravotní péče po pandemii covidu-19

Dostupnost a zajištění zdravotních služeb v současné době není podle Zdeňka Kabátka nijak ohrožena ani v těch nejhorších prediktivních modelech. Vysoké náklady, které s sebou v posledním roce a půl přinesl covid-19 [testování, očkování, léčba covid pacientů či kompenzace poskytovatelům], pojišťovna pokrývá z vytvořených rezerv z minulých let. A pomohlo i navýšení plateb za státní pojištěnce.

„V současné době nemáme žádné ekonomické problémy. Vypořádali jsme se s doposud vzniklými náklady spojenými s covid-19,“ tvrdí s tím, že koncem roku ale i tak zamíří výsledek hospodaření pojišťovny do záporného salda.

„Nicméně do salda, které jsme schopni zvládnout,“ zdůrazňuje a dodává, že pojišťovna dodrží všechna ujednaní dohodovacího řízení o úhradách pro příští rok.

„To, co bylo dohodnuto v dohodovacím řízení, to je navýšení úhrad ve většině segmentů o čtyři procenta pro rok 2022, jsme schopni beze zbytku splnit,“ upřesňuje.

Pojišťování cizinců u dceřiné Pojišťovny VZP, a. s.

V podcastu ZdraveZpravy.cz ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek vysvětluje i, proč u nás získala Pojišťovna VZP, a. s. [PVZP, a.s.], která je dceřiná společnost VZP ČR, výhradní právo k pojišťování cizinců.

„Rozhodla tak Poslanecká Sněmovna a z mého pohledu oprávněně. A to z důvodu stabilizace platby pojistného za cizince,“ tvrdí.

V porovnání s ostatními komerčními pojišťovnami je to dle něj právě PVZP, jejíž smluvní partneři nevykazovali nedoplatky a dluhy za zdravotní péči o cizince ze třetích zemí.

„Logicky tady byl tlak na to, aby tady vznikla dočasná exkluzivita,“ vysvětluje širší souvislosti.

VZP ČR posílí roli praktiků, říká Zdeněk Kabátek

V podcastu ZdraveZpravy.cz se Zdeněk Kabátek dotýká i novinek, které chystá VZP ČR pro své pojištěnce v příštím roce. Zmíní také, na které skupiny klientů se chce v následujících měsících zaměřit především formou příspěvků hrazených z fondu prevence. Pracovat chce vedení pojišťovny v budoucím roce i na vylepšení elektronické komunikace s klienty a s poskytovateli pak i na vylepšování stávající sítě zdravotních služeb. Pokračovat chce VZP ČR i na finální podobě reformy primární péče.

„Chceme zakotvit roli praktického lékaře v systému tak, aby byl vstupní branou do systému,“ uzavírá podcast ZdraveZpravy.cz Zdeněk Kabátek.

Veronika Táchová

KabatekIng. Zdeněk Kabátek [nar. 1970] je původním povoláním technik. Svou profesní dráhu začal jako technický pracovník, později projektový manažer ve společnosti ČEZ – Elektrárna Temelín. Následně sbíral manažerské a profesní zkušenosti v Nemocnici Písek, kde byl vedoucí technicko-provozního úseku, později také člen představenstva.

Další zkušenosti v oblasti zdravotnictví získal při své činnosti v privátní sféře, kde se zabýval inženýrsko-investorskou činností.

Od roku 2006 byl nejprve vrchní ředitel pro přímo řízené organizace a poté vrchní ředitel pro ekonomiku Ministerstva zdravotnictví ČR. Působil i jako člen správní rady Oborové zdravotní pojišťovny [OZP].

Zdeněk Kabátek je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho koníčky patří především jízda na motorce a lyžování.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here