Od ledna 2022 se rozšíří úhrady dobrovolných očkování

1
12749
Ilustrace: Pixabay.com

Očkování proti klíšťové encefalitidě, lidskému papilomaviru, meningokokovým infekcím a chřipkovým virům bude od 1. ledna 2022 nově hrazeno vybraným skupinám lidí ze zdravotního pojištění.

Zvýšit proočkovanost v České republice mají od ledna 2022 rozšířené úhrady některých z dobrovolných očkování jak u dětí, tak i dospělých pojištěnců. Změny do očkovacího kalendáře hrazených vakcín přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění platná od 1. ledna 2022.

Očkování proti lidskému papilomaviru

Prevenci především onkologických onemocnění má od příštího roku posílit rozšířená úhrada vakcíny proti lidskému papilomaviru [HPV]. Za stávajících podmínek jsou proti HPV očkováni chlapci a dívky od 13 do čtrnácti let. Od ledna 2022 vakcínu včetně jejího podání zdravotní pojišťovna dospívajícím uhradí i po dovršení věku 14 let. Ovšem za podmínky, že se proti HPV nemohli s ohledem na svůj zdravotní stav očkovat ve stanoveném termínu, tedy mezi 13. až 14. rokem věku.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění dále dává možnost hrazení všech vakcín proti HPV. Tedy i těch vícevaletních, které očkovaným zajišťují nejširší ochranu proti HPV.  Ještě do konce letošního roku však musí Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] o této změně rozhodnout vyhláškou.

„Vzhledem k tomu, že typů HPV, které mohou vyvolat nádory a přednádorové změny hrdla děložního, je přes 40, je logické, že vakcína, která chrání proti infekci více typy HPV, skýtá komplexnější ochranu,“ vysvětluje viroložka Ruth Tachezy.

Podle ní z aktuálních studií vyplývá, že devítivalentní vakcína má až 90% účinnost, pokud je podána před HPV infekcí. To znamená před zahájením pohlavního života. Překlenovací studie u dětí, kdy byli devítivalentní vakcínou očkováni chlapci a dívky ve věku 9 až 15 let a mladé ženy ve věku 16 až 26 let, podle ní navíc ukázala, že dosažené hladiny protilátek proti všem devíti antigenům jsou vyšší u dětí než u mladých žen.

„Proto k maximálnímu efektu vakcín ve smyslu snížení výskytu řady nádorových onemocnění žen a mužů povede především očkování dětí před zahájením pohlavního života,“ dodává Tachezy.

HPV viry vyvolají nádorová onemocnění

S HPV viry se v životě setká více než 80 procent sexuálně aktivních mužů a žen. A u některých z nich vyvolá nádorové onemocnění. Riziko rozvoje infekce HPV viry dokáže až o 90 procent snížit právě očkování podané ještě před zahájením sexuálního života. A i když se HPV nejčastěji spojuje s rakovinou děložního čípku, ohrožuje muže i chlapce.

Muži jsou většinou přenašeči HPV virů bez jakýchkoliv projevů onemocnění. Neonkogenní HPV genotypy u nich mohou způsobovat bradavice na genitálu neboli condylomata, ale hlavně mohou nakazit své budoucí partnerky onkogenními typy HPV,“ vysvětluje vedoucí Onkogynekologického centra 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice David Cibula.

Potíž je ale v nyní v tom, že proočkovanost proti HPV virům v Česku rok od roku klesá. Což potvrzuje i výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] Jakub Dvořáček.

„Ze studie Inovace pro život vyplývá, že v roce 2012 bylo v České republice proočkováno 75,7 procenta populace, zatímco o pět let později již pouze 63,7 procenta. Ve skupině třináctiletých chlapců proočkovanost dosahovala jen 29,7 procenta,“ říká.

Podle odborníků je přitom očkování proti HPV bezpečné a reakce na něj jsou minimální. Případné nežádoucí účinky očkování navíc podléhají hlášení ve všech zemích, kde se očkování provádí.

Očkování proti meningokoku od ledna 2022

Úhrady se od nového roku rozšíří i u očkování proti meningokovým infekcím. Nově by jej měly zdravotní pojišťovny zaplatit mládeži ve věku mezi čtrnáctým a 15 rokem. Od loňského května jej pojišťovny hradí kojencům a malým dětem a sice proti invazivním meningokovým nákazám skupiny B. Podmínka je, že očkování musí být zahájeno nejpozději do dovršení šesti měsíců věku. V případě prevence nákaz u skupiny A, C, W, Y pak tehdy, že bude očkování proti meningokoku podáno jednou dávkou v druhém roce života dítěte.

Očkování proti meningokoku bude pro děti zdarma

Od nového roku budou navíc úhrady očkování ze zdravotního pojištění proti meningokovým nákazám komplexně upraveny ve zmiňované novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, včetně těch pro mládež od 14 do 15 let.

Vakcína proti klíšťové encefalitidě a chřipce pro dospělé

Posílit prevenci a snížit počty nakažených klíšťovou encefalitidou má i rozšířená úhrada očkování proti této infekci. Nově za očkovací látku nebudou platit pojištěnci starší 50 let. Důvodem zavedení úhrady je snížit počty případů nákaz, které v Česku od roku 2015 trvale rostou. Podle dat Státního zdravotního ústavu [SZÚ] u nás loni lékaři potvrdili na 854 nakažených, o rok dříve [v roce 2019] se u nás klíšťová encefalitida potvrdila u 774 osob.

Vakcína se podává ve třech dávkách, přeočkování je pak nutné každých pět let, u starších osob pak i v tříletém intervalu. Pro samoplátce vyjde jedna dávka pro dospělého na zhruba 800 korun. Dětská varianta je cca o 50 korun levnější. Většina zdravotních pojišťoven u nás na očkování proti klíšťové encefalitidě přispívá z fondů prevence.

Nakažených klíšťovou encefalitidou loni opět přibylo

Další změnu do hrazených dobrovolných očkování přináší novela i pro zdravotníky. Právě jim každý rok zaplatí jejich zdravotní pojišťovna vakcínu proti chřipkovým virům. Očkování totiž u pracovníků ve zdravotnictví přináší podle České vakcinologické společnosti [ČVS] kromě individuální ochrany jich samotných a jejich okolí, současně i snížení rizika absence těchto pracovníků v době zvýšené zátěže zdravotnických zařízení.

Veronika Táchová

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here