Rakovina plic v mnoha případech metastazuje do mozku

1
18676
rakovina_plic
Metastáza na magnetické rezonanci / Foto: FN Motol

Rakovina plic je v 85 % případů zapříčiněna nemalobuněčným karcinomem plic. U 40 % pacientů se potvrdí až v pokročilém stadiu. Což v praxi značí metastáze do dalších orgánů, mnohdy pak do mozku.

Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos Mori pro Evropskou organizací pro boj proti rakovině [ECO]. Toho se zúčastnilo 350 onkologů a specialistů na respirační onemocnění ve Spojených státech, Německu, Francii, Itálii, Španělsku a Velké Británii. Podmínka účasti v průzkumu byla, aby jeho účastník měl tři až 30 let praxe. A také to, aby se v posledních šesti měsících přímo podílel na léčbě alespoň pěti pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic [NSCLC], z nichž alespoň jeden má mozkové metastázy.

Podle odborníků jde o velmi závažné onemocnění s nízkou šancí na přežití. Osm z deseti pacientů s rakovinou plic umírá předčasně. Nejčastějším důvodem je pozdní diagnostika. Nádor na plicích lékaři odhalují pozdě v 85 procentech případů.

„Vidíte, že všichni pacienti, kteří tuto nemoc mají na ni umírají. Je to dáno tím, že tato nemoc je pozdě diagnostikována,“ uvedla při zahájení tuzemského národního screeningu plic náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková.

Na ministerstvo jsem si nešla odpočinout, říká Vašáková

Důvod, proč lidé přicházejí na svou nemoc pozdě je, že rakovina plic v podstatě nebolí. Přichází nečekaně, ale o to fatálnější jsou její dopady. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS] u nás v roce 2017 rakovinou plic onemocnělo 6 593 pacientů, 5 633 z nich zemřelo. A karcinom plic, jak už bylo řečeno, často provázejí nádory dalších orgánů.

Péče o pacienty s metastazujícím NSCLC je náročná

Podle výše uvedeného mezinárodního průzkumu má až 40 procent lékařů pocit, že nejsou dostatečně – poněkud hůře/spíše špatně/velmi špatně – připraveni/vybaveni na péči o pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic [NSCLC] s metastázemi do mozku.

„Tato zjištění potvrzují to, co si bohužel komunita zabývající se rakovinou plic uvědomuje již dlouho. S rozšiřujícími se možnostmi léčby NSCLC je důležité, abychom včas řešili složité problémy spojené s koordinací péče o pacienty, kteří mají i mozkové metastázy,” uvedl v této souvislosti prezident ECO Matti Aapro.

Rakovina plic je na vzestupu. V 90 % za ni může kouření

Podle něj pacienti s metastázami NSCLC v mozku potřebují speciální péči. Její zajištění je však náročné jak pro poskytovatele péče, pacienty, tak hlavně ty, kteří o nemocné pečují.

„Musíme se více zaměřit na to, jak společně lépe řešit spoustu neuspokojených potřeb spojených s náročnou duální diagnózou pokročilého NSCLC a mozkových metastáz,” uvedla členka Poradního výboru pacientů ECO a prezidentka Evropského centra pro rakovinu plic Dr. Anne-Marie Bairdová.

Výsledky průzkumu u onkologů a respiračních specialistů

 • 40 % dotázaných lékařů má pocit, že jsou nedostatečně připraveni/vybaveni pro léčbu pacientů s NSCLC s mozkovými metastázami.
 • 39 % lékařů uvádí, že včasné vyšetření biomarkerů je náročné.
 • 41 % lékařů tvrdí, že je těžké být k pacientovi otevřený a upřímný, pokud jsou mu kladeny obtížné otázky [např. na prognózu, pravděpodobnost recidivy atd.].
 • 51 % lékařů uvádí jako potřebné poskytování emocionální a/nebo morální podpory pacientovi, pečujícím a rodině.
 • 3 ze 4 lékařů se shodli, že koordinace lékařské péče je větší výzvou pro pacienty s NSCLC s mozkovými metastázami než pro pacienty s NSCLC bez mozkových metastáz.
 • 30 % lékařů uvedlo, že pro pacienty je důležitý plán po ukončení léčby.
 • 55 % lékařů si myslí, že ještě důležitější je bezproblémový přístup pacientů k psychoterapeutům a psychologům.
 • 46 % lékařů by uvítalo lepší praktickou podporu pro pečující.
 • 43 % lékařů by přivítalo také emocionální podporu pro pečující.
 • 4 % onkologů a respiračních specialistů upozornilo, že léčbu pacientů ztěžuje nedostatek kvalitních informací.
 • 52 % lékařů uvedlo, že nemají dostatek času na diskusi s pacienty a pečujícími.

Z průzkumu dále vyplynulo, že lidé mají jen malé povědomí o prevenci před nemocí. Nutné je přitom přesvědčit pacienty k tomu, aby nekouřili, a dbali na včasnou diagnostiku nemoci. Je-li nález nádoru zavčasu zachycen, tak se z něj za pozitivních okolností může stát onemocnění chronické. Pacienti s nádorem na plicích pak nemusejí umírat předčasně.

Metastazující rakovina plic žádá multidisciplinární léčbu

Podle spolupředsedkyně Poradního výboru pacientů ECO a předsedkyně a spoluzakladatelky Mezinárodní aliance pro nádory mozku [IBTA] Kathy Oliverové léčba pacientů s mozkovými metastázami je podstatně složitější než léčba pacientů bez nich. Vyžaduje multidisciplinární přístup. A ten nejsou poskytovatelé zdravotní péče vždy schopni plně nabídnout.

Pojišťovny nově uhradí kuřákům podrobné vyšetření plic

Prezident ECO Matti Aapro upřesnil, že pacienti s NSCLC a mozkovými metastázemi mají navzdory pokroku jen velice špatnou prognózu s malou nadějí na pětileté přežití v pokročilejších stádiích nemoci. Což potvrzují statistiky. Dobu pěti let přežívá pouze pět procent pacientů s metastazující rakovinou plic.

Upřesněme, že výsledky průzkumu byly poprvé prezentovány 27.10. 2021 na kulatém stolu o metastazujících nádorových onemocnění Community 365 pořádaném společností ECO. Z něj mimo jiné vyplynulo, že potřeba řešit přístup k metastazujícím nádorům plic byla na evropské úrovni dosud zanedbávána.

–DNA–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here