Na ministerstvo jsem si nešla odpočinout, říká Vašáková

0
206
Martina_Vasakova
„Hlavní kritérium pro účast v programu je věk od 55 do 75 let,“ vysvětluje Martina Koziar Vašáková podmínky účasti v programu včasné detekce rakoviny plic. / Foto: ZdraveZpravy.cz

„Agenda náměstka pro zdravotní péči je velice široká, různorodá. Práce je skutečně hodně. Tím spíše mé rozhodnutí bylo, ne, že si jdu na ministerstvo odpočinout, ale chci se pokusit něco udělat, změnit a vylepšit,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz náměstkyně pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková.

Jedním z konkrétních výsledků práce, na kterém se náměstkyně Vašáková podílela, je spuštění dlouho očekávaného čtvrtého screeningového programu včasné detekce rakoviny plic. Ten má být zahájen buď koncem letošního, nebo zkraje příštího roku.

„Teď je nutná akreditace center, která budou screenovat, to jsou radiologická centra. Pro ně nyní vychází akreditační pravidla ve věstníku,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz náměstkyně pro zdravotní péči a předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti [ČPFS] ČLS JEP Martina Koziar Vašáková.

„A se zdravotními pojišťovnami je předjednáno, že zdravotní výkony spojené se screeningem by měly platit od prvního ledna 2022. Pokud bychom tedy začali dříve, měly by akceptovat nějakou zpětnou úhradu,“ dodává s tím, že spuštění programu tak de facto nic nebrání.

Rakovina plic je smrtící, říká náměstkyně Vašáková

Statistiky hovoří neúprosně. Osm z deseti pacientů s rakovinou plic umírá předčasně. Nejčastější důvod je pozdní diagnostika. Nádor na plicích lékaři odhalují pozdě v 85 procentech případů. Významnou roli v tom sehrává, že rakovina plic takzvaně nebolí. Přichází nečekaně, ale o to fatálnější jsou její dopady. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS] u nás v roce 2017 rakovinou plic onemocnělo 6 593 pacientů, 5 633 z nich zemřelo.

„Vidíte, že všichni pacienti, kteří tuto nemoc mají na ni umírají. Je to dáno tím, že tato nemoc je pozdě diagnostikována,“ uvedla na tiskové konferenci k zahájení národního screeningu plic Martina Koziar Vašáková.

Screening plic pojišťovny vyděsil, říká Vladimír Koblížek

Jakkoli jsou k dispozici stále modernější léčebné postupy a situace se u rakoviny plic lepší, výsledky jsou stále alarmující. Od zjištění nemoci je více než pětileté přežití pacienta výjimečné, je to necelých pět procent. Karcinom plic navíc často provázejí nádory dalších orgánů. Řešením je přesvědčit lidi, aby nekouřili, a pak včasná detekce nemoci. Je-li nález včas zachycen, při pozitivních okolnostech se z něj může stát onemocnění chronické. Pacienti, kteří nádorem trpí, pak nemusejí předčasně umírat.

Jaká jsou kritéria účasti v programu

„Hlavní kritérium pro účast v programu je věk od 55 do 75 let. Právě v tomto věku nemoc nejčastěji propuká. A dále pak kouření 20 cigaret denně ročně. Těch cigaret může být i podstatně méně, pokud dotyčný kouří déle než rok,“ vysvětluje Vašáková.

Program včasného záchytu karcinomu plic se má týkat asi 30 000 vysoce rizikových osob ve věku 55 až 75 let, kuřáků, ale i bývalých kuřáků. V riziku v Česku je podle náměstkyně zhruba půl milionu lidí. V návrhu programu se přitom uvažuje také o lidech, kteří mají z hlediska rakoviny plic rizikové povolání [například pracují v prostředí s vyšším obsahem azbestu, pozn. red.], ale i lidé, kteří mají k onkologickému onemocnění dědičné dispozice.

Nemoc CHOPN bude brzy třetí nejčastější příčinou úmrtí

Účast v programu, na který MZ ČR chystá osvětovou mediální kampaň, má ale i jednu podmínku. A tou je ochota zbavit se zlozvyku kouření.

„To znamená docházet na pravidelné kontroly a podstoupit intervenci odvykání kouření. Ruku v ruce bychom rádi odvykli pacienta tomu návyku,“ říká Vašáková s tím, že pacient musí podepsat takzvaný informovaný souhlas s účastí v programu.

Zájemci o screeningové vyšetření se podle ní již nyní mohou obracet na své praktické nebo plicní lékaře. Ti je, pakliže splní zejména podmínku věku, do programu zařadí.

Docela hezký je maďarský model, říká Martina Vašáková

V podcastu ZdraveZpravy.cz se Martina Koziar Vašáková vyjadřuje k situaci ve společnosti ohledně kouření. Ona sama by byla pro přísnější regulaci prodeje tabákových výrobků, ať už jde o klasické cigarety nebo ty elektronické.

„Docela hezký je maďarský model, kde cigarety nejsou viditelné. Kdo si tam chce koupit cigarety, tak musí mimo ty hlavní obchody, třeba v obchodních centrech. Jde spíše do nevábně vypadajících obchodů. Je to represe, k níž bych se já klonila, ale toto je politické rozhodnutí,“ říká.

Upozorňuje dále na dlouhodobě rostoucí počty kouřících žen a skutečnost, že zatímco pacientů s rakovinou plic u mužů ubývá, u žen je to právě naopak.

Ženy by kvůli CHOPN neměly vůbec kouřit. A i muži ne

Tvrdí, že nepočítá s tím, že se do programu nahrne hned celých půl milionu rizikových kuřáků v Česku. Preventivní program i tak ale může zachránit mnoho životů a mnoha lidem pomůže s odvykáním kouření.

Rakovina plic zabíjí zbytečně

Od nového preventivního programu si plicní lékaři slibují právě zvýšení podílu pacientů, kterým lze nádor operativně odstranit. Ze současných 15 procent až na 50 procent. V praxi bude program vypadat tak, že jeho účastníka odešle praktický či plicní lékař na radiologické pracoviště k vyšetření za pomoci nízkodávkovaného CT. Podle lékařů přichází program včas nejenom kvůli samotné rakovině plic, ale i zanedbané onkologické péči vinou covidu-19.

„Nyní kvůli covidu ještě mnoho lidí své obtíže zlehčovalo, protože se bálo jít k lékaři, a to pak vedlo k tomu, že bylo pozdě na operační výkon. Důležitost screeningu pro zlepšení přežití pacientů dokázala i studie NELSON. Podle ní screening snížil úmrtí na rakovinu plic ve sledované skupině o 24 procent,“ upozorňuje.

Plicní lékaři a onkologové se shodují na tom, že diagnostika, tedy rozpoznání nádoru, se musí stát na specializovaném pracovišti. Česko přitom podle nich disponuje dostatečnou sítí komplexních onkologických center a specializovaných pracovišť s multidisciplinárními týmy.

„Naším cílem je na větší pracoviště dostat pacienty i ze vzdálenějších regionů, kde se jim dostane kvalitní diagnostiky a centrové péče a léčby,“ tvrdí předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP Jana Prausová.

Zdůrazňuje přitom, že v Česku je onkologická péče na velmi vysoké úrovni. A co u nás hradí zdravotní pojišťovny je podle ní naprostá rarita ve srovnání se zahraničím.

Pacientům s rakovinou plic pomáhají nová léčiva

Dobrá zpráva je, že přelom v léčbě karcinomu plic přinesly i biologické a imunoonkologické léky. Některé z nich mohou lékaři nasazovat již na počátku léčby. Pacienti tak nečekají, až se jich stav zhorší. Podle lékařů tyto léky otevřely pacientům, kteří měli v lepším případě devět měsíců života, šanci na čtyřnásobně delší přežití v dobré kvalitě života.

„Zdravotní pojišťovny za poslední dobu schválily úhradu pěti novým biologickým a imunoonkologickým lékům. Evropská léková agentura pak schválila další indikace. Maximálně do dvou let zde můžeme opět čekat více možností, jak naše pacienty léčit a měnit nemoc na chronickou,“ tvrdí předsedkyně pneumoonkologické sekce ČPFS Jana Skřičková.

Avšak i ona dodává, že základem je včasná diagnostika. Jedině pak mají pacienti s rakovinou plic šanci na přežití.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here