Hrazená domácí péče u nás mění podmínky čerpání

0
3460
domaci_pece
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Od ledna 2022 se rozšíří služby domácí péče. Úhradu již nebude podmiňovat hospitalizace pacienta a předepsat ji bude moci lékař mimo lůžkovou péči. Změní se i předepisování zdravotnických pomůcek.

Od nového roku budou domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění nově předepisovat i ambulantní lékaři. Dále lékaři sloužící pohotovostní službu či na urgentním příjmu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] v tiskové zprávě.

Další změna spočívá v úhradě domácí péče. Od ledna 2022 již nebude třeba pro čerpání hrazené domácí péče splnit podmínku hospitalizace pacienta v lůžkovém zařízení. Domácí péči budou smět lékaři předepsat obecně na dobu dvou týdnů. Výjimka jsou pacienti v paliativní péči, kteří ji budou mít ze zdravotního pojištění hrazenou po dobu až tří měsíců.

Ošetřovné pro umírající se zbaví podmínky hospitalizace

Upřesněme, že za stávajících legislativních podmínek proplácenou domácí péči indikuje výhradně ošetřující lékař po hospitalizaci pacienta, byť bez omezení jeho odbornosti. Anebo praktický lékař, v jehož ordinaci je pacient registrovaný.

Změny se dotknou předepisování pomůcek i parkování

Součástí novely je i rozšíření pravomocí všeobecných a dětských sester se specializovanou působností nebo zvláštní odbornou způsobilostí v předepisování zdravotnických prostředků pacientům v domácí péči. Avšak za podmínky, že lékař, který pacientovi domácí péči předepsal, přesně uvede, které skupiny zdravotnických prostředků může sestra danému pacientovi samostatně předepsat.

„Přičemž se tato delegace uplatní jen po dobu, na kterou je poskytování péče doporučeno,“ upozorňuje ministerstvo zdravotnictví.

V nemocnicích umírá většina Čechů. Jaká je o ně péče?

Podle úřadu nejčastěji půjde o krycí a obvazový materiál a zdravotnické prostředky pro inkontinentní pacienty. Dále pak o pomůcky pro pacienty se stomií či kompresivní terapii.

Změny do domácí péče od nového roku přináší i novela zákona o silničním provozu a zákon o pozemních komunikací. Podle ní budou moci na zákazu stání nově parkovat i pracovníci a řidiči vozidel domácí zdravotní péče. To ale jen v těch případech, kdy je důvodem k parkování či stání na zákazu stání návštěva u pacienta v domácí péči.

Domácí péče a úhrady pro rok 2022

V příštím roce zůstávají pro segment domácí péče základní úhradové mechanismy nastavené pro rok 2021. Přesto se podle MZ ČR upraví hodnoty bodu a růstové a bonifikační koeficienty. To znamená, že tarifní platy v domácí péči vzrostou od příštího roku zhruba o 4,44 procenta. A dojde i k dalšímu navýšení mzdových indexů u zdravotnických pracovníků o deset procent.

„Celkový meziroční růst segmentu po započtení růstu z dohodovacího řízení, růstu plynoucího z růstu platů a růstu dopravního výkonu se odhaduje minimálně na devět procent,“ uvádí ministerstvo.

Úhrady 2022: Zubaři budou dostupnější, říká Vojtěch

Kvůli pandemickému roku 2020 zůstává stejně jako pro ostatní segmenty i pro domácí zdravotní službu referenčním obdobím stále rok 2019.

MZ ČR zároveň upozornilo na novelu vyhlášky o činnostech zdravotnických a jiných odborných pracovníků. Ta by podle úřadu měla mimo jiné posílit samostatnost a odpovědnost sester při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí. Její účinnost odhaduje od července roku 2022.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here