Ošetřovné pro umírající se zbaví podmínky hospitalizace

0
971
osetrovne
Foto: Pixabay.com

Nároky na získání dlouhodobého ošetřovného od příštího roku zmírní. Nemocní v terminálním stadiu nebudou muset splnit podmínku sedmidenní hospitalizace. U dlouhodobě nemocných se doba zkrátí na čtyři dny.

Změny přináší novela o nemocenském pojištění. Po více než třech letech zřejmě dojde ke změně ve vyplácení dávky dlouhodobé ošetřovné, kterou upravuje novela zákona o nemocenském pojištění. Tu v minulém týdnu schválil Senát. Nyní čeká na podpis prezidenta republiky. Platit by mohla od začátku příštího roku.

Nevyléčitelní již nebudou muset do nemocnice

Stávající legislativní úprava podmiňuje vyplacení dlouhodobého ošetřovného pečujícím osobám minimálně sedmidenní hospitalizací nemocného v lůžkovém zařízení, tedy v nemocnici. Při opuštění z ní pak ošetřující lékař pacientovi vystaví rozhodnutí o tom, že jeho zdravotní stav vyžaduje domácí celodenní péči po dobu dalších minimálně třiceti dnů.

„Vysvětlovat podmínku sedmidenní hospitalizace křehkým a mnohdy plačícím příbuzným nemocných, nebo přímo pacientům je nelidský úkol,“ uvedla k zákonu v minulosti sociální pracovnice spolku Amelie Šárka Slavíková.

Dlouhodobé ošetřovné nutí umírající chodit do nemocnic

Nastavené podmínky se v praxi ukazují jako velmi problematické. Odborníci upozorňují, že není v pořádku posílat například umírající blízké na týden do nemocnice, aby bylo vyplaceno ošetřovné. Podmínka sedmidenní hospitalizace se mimo jiné často přímo promítá do zdravotního stavu umírajících pacientů. Ti jen kvůli čerpání dávky musejí přejít z relativně bezpečného prostředí a bezproblémového stavu v závěru svého života do prostředí zdravotnického zařízení.

Novela zákona nepříjemnou podmínku změní

Současná novela by měla tuto překážku částečně odstranit. Podle ní by nevyléčitelní pacienti v terminálním stadiu nemoci již nemuseli pro splnění nároku na dlouhodobé ošetřovné pro o ně pečující osobu plnit podmínku sedmidenní hospitalizace.

„Stačí, když ošetřující lékař potvrdí zdravotní stav pacienta. Cílem novely je také rozšířit možnosti pobytu v domácím prostředí i v ostatních případech dlouhodobé péče,“ uvádí ve své zprávě Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV], do jehož kompetence nemocenské dávky spadají.

A zmírní se i podmínky pro přiznání dlouhodobého ošetřovného pro ostatní dlouhodobě nemocné pacienty. Požádat o dávku budou moc nově již po čtyřdenním pobytu v lůžkovém zařízení. Nikoli po sedmi dnech, jako je tomu nyní.

Dlouhodobé ošetřovné na dobu 90 dnů

Dávku vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení [OSSZ] pouze ošetřujícím, kteří jsou nemocensky pojištění minimálně po dobu 90 kalendářních dnů v předchozích čtyřech měsících. Živnostníci pak musejí být dobrovolně účastni na nemocenském pojištění po dobu alespoň třech měsíců, které předcházejí dni, kdy začali o nemocného doma pečovat.

„OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost,“ upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ].

Další podmínka pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je, že ošetřovaná osoba udělila souhlas s poskytováním dlouhodobé péče ošetřující osobě. A to na tiskopise žádosti o dávku. Nezletilé osoby takový souhlas úřadu nedokládají.

Součástí novely o nemocenském pojištění jsou i změny, které rozšiřují nárok na výplatu dávky otcovské poporodní péče, takzvané otcovské.

Dvoutýdenní otcovské péče se muži dočkají již příští rok

Dlouhodobé ošetřovné mohou při péči o nemocného pobírat také jeho vzdálenější příbuzní. Mimo manžela a manželku i dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř a snacha. Dokonce také druh či družka nemocného, anebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti.

„U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče,“ uzavírá ČSSZ.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here