Dvoutýdenní otcovské péče se muži dočkají již příští rok

0
732
otcovska_pece
Foto: Pixabay.com

Prodloužení otcovské poporodní péče na dva týdny, nyní činí sedm dní, řeší novela zákona o nemocenském pojištění. Dále se má prodloužit i doba čerpání při hospitalizaci novorozence. Normu čeká jednání v Senátu a podpis prezidenta.

Změny v otcovské poporodní péči, která je součástí zákona o nemocenském pojištění, schválila v minulém týdnu Poslanecká sněmovna. Nyní se čeká na jednání v Senátu a závěrečný podpis prezidenta republiky. Novela by mohla vejít v účinnost 1. ledna 2022.

Nově až dva týdny otcovské poporodní péče

Podstatnou změnou zmiňované novely je prodloužení nemocenské dávky zvané otcovská na dva týdny. Za stávajících podmínek ji nemocensky pojištěný rodič [i jiný zákonný zástupce novorozence, pozn. red.] čerpá nejdéle po dobu sedmi dnů.

Další změna je, že přiznanou dávku Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] pečující osobě vyplatí v prodlouženém období. V praxi jde o situace, kdy v době prvních šesti týdnů po narození zůstává novorozenec v hospitalizaci. Jeho druhý pečující by si pak mohl vybrat, jestli si otcovskou vyčerpá v prvních šesti týdnech po narození dítěte, anebo pak až v šesti týdnech po propuštění dítěte z nemocnice. Čímž by se vyřešili situace, kdy je novorozenec na delší čas umístěný v inkubátoru.

Otcovské se dočkají jen ti nemocensky pojištění

Otcovskou poporodní péči úřady schválí jen nemocensky pojištěným zaměstnancům. Osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] dávku dostanou jen tehdy, jsou-li k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlášeny. A to po dobu alespoň tří měsíců před nástupem na otcovskou dovolenou.

Za stávajících podmínek, jež se zřejmě od 1.1. 2022 změní, náleží otcovská dávka dále jen těm, kteří na ni nastoupí v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Konkrétní den nástupu si pak každý určuje sám.

„Otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče nemusí být sezdaní,“ upozorňuje ČSSZ, v jejíž kompetenci je dávka otcovské péče.

Dávku smí podle ní čerpat mimo otců i pojištěnci pečující o dítě, které převzali do péče nahrazující péči rodičů. Vždy však jen na základě soudního rozhodnutí.

„Výplatu dávky nelze přerušovat, nelze ji čerpat po jednotlivých dnech. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata,“ doplňuje ČSSZ.

Otcovskou nedostanou studenti a dohodáři pod 10 tisíc

Zaměstnanci si o dávku žádají u svého zaměstnavatele ještě před samotným nástupem na otcovskou. Současně u něj žádají také o rodičovskou dovolenou. OSVČ si musí o dávku žádat sami u registrované okresní správy sociálního zabezpečení. Vždy však až po skončení sedmidenní péče o dítě.

Otcovskou dávku nedostávají studenti. Samotné studium se totiž nepovažuje za dobu účasti na nemocenském pojištění. Stejně tak ji nedostanou ani lidé v evidenci úřadu práce a takzvaní dohodáři bez účasti na nemocenském pojištění. Jinak řečeno ti, kteří si na dohodu o provedení práce měsíčně nevydělají více než 10 tisíc korun včetně.

Žádost o dávku předávají pečující na předepsaném tiskopisu. Odkaz na něj je zde.

Při otcovské se příjem domácnosti sníží

I při otcovské poporodní péči musí rodiče novorozence počítat se sníženým příjmem domácnosti. Dávka totiž činí 70 procent zredukovaného denního vyměřovacího základu. Ten OSSZ vypočítá z příjmu za posledních 12 měsíců před nástupem na otcovskou dovolenou.

„U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku,“ potvrzuje ČSSZ.

A stejně jako u ostatních dávek i tu otcovskou vyplatí správa zpětně. Nejlépe pak na uvedený bankovní účet. Za převod složenkou si strhne desítky korun za poštovní služby.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here