Česká pošta vydá známku k výročí narození Karla Stýbla

0
881
Karel_Styblo
Foto:: Jacques van den Broek, WHO

Letos v říjnu uplynulo 100 let od narození českého lékaře a ve světě uznávaného odborníka na tuberkulózu Karla Stýbla. K jeho poctě vydává Česká pošta známku s jeho vyobrazením.

Vydání poštovní známky ke 100. výročí narození českého lékaře Karla Stýbla iniciovali odborníci na plicní onemocnění. Připomínají jí, že to byl právě Karel Stýblo, kdo významně ovlivnil léčbu tuberkulózy [TBC] po celém světě. Letos je to navíc 100 let od prvního podání BCG vakcíny proti TBC.

„Karel Stýblo do léčby tuberkulózy zasáhl v celosvětovém měřítku. Od roku 1968 působil v Haagu a v 70. letech dokázal, že přímo kontrolovanou kombinovanou léčbou lze ovlivnit výskyt tuberkulózy a snižovat jej i ve velmi postižených zemích,“ říká předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti [ČPFS] a náměstkyně pro zdravotní péči ministerstva zdravotnictví Martina Koziar Vašáková.

Připomíná, že Karel Stýblo do praxe zavedl mimo jiné takzvaný systém DOTS [directly observed treatment short course], který se v léčbě tuberkulózy ve světě používá dodnes. Jde o souhrn několika standardizovaných postupů, jak léčit a zároveň zamezit šíření TBC. Je to pravidelné sledování nemocných, zajištění a kontrola jejich léčby a její vyhodnocení.

Karel Stýblo byl navržen na Nobelovu cenu

„O tomto muži, který se narodil v Čechách a naprosto zásadně ovlivnil boj proti tuberkulóze po celém světě, se mluví málo a vydání známky k jeho výročí je o to významnější,“ říká Martina Koziar Vašáková.

Světová zdravotnická organizace [WHO] ho přitom navrhla na Nobelovu cenu, které se bohužel nedožil. Nicméně za svůj úspěšný boj proti tuberkulóze v nerozvinutých zemích s vysokým výskytem TBC získal prestižní cenu objevitele bacilu tuberkulózy Roberta Kocha. Jedním z mála českých pneumologů, který se s Karlem Stýblem osobně setkal, je předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem [ČOPN] Stanislav Kos.

Po deseti letech loni celosvětově vzrostly úmrtí na TBC

„Viděli jsme se na setkání Mezinárodní unie proti tuberkulóze v Paříži. Byl to velmi příjemný, vstřícný člověk s hlubokými odbornými znalostmi, který byl vždy ochoten poradit a pomoci,“ vzpomíná dnes Stanislav Kos.

Spojení výročí narození Karla Stýbla s výročím BCG vakcíny na poštovní známce bylo podle plicních lékařů nasnadě. Vakcína podle nich měla svůj největší význam především v minulosti, kdy pomohla snížit počet závažných případů nákazy TBC, jako je například bacilární meningitida u malých dětí.

Karel Stýblo se TBC nakazil v koncentračním táboře

Kdo byl Karel Stýblo? Narodil se jako pátý syn strojníka ve Vilémově na Vysočině. Původně chtěl být učitelem, při přijímacích zkouškách jej zradil hlas, a tak se rozhodl pro medicínu. Jako vysokoškolák se zúčastnil manifestace kvůli uzavření škol po tragické smrti Jana Opletala. Tehdejší německý okupační režim jej následně poslal s dalšími stovkami vysokoškoláků do koncentračního tábora. V něm se Karel Stýblo nakazil tuberkulózou, kterou přežil a začal se tímto onemocněním více zabývat.

Cizinci v Česku jsou k TBC náchylní i kvůli slabší imunitě

V 50. letech absolvoval Stýblo pobyt v Edinburghu u známého lékářa a bojovníka proti tuberkulóze sira Johna Wenmana Croftona. Převzal po něm pečlivost, s jakou cíleně uzdravoval nemocné s TBC. Například stál za povinnými preventivními plošnými prohlídkami v pojízdných autobusech v 60. letech. V 70. letech pak přijal pozvání vedoucího tuberkulózní jednotky WHO a odjel do Nizozemí, kde se stal ředitelem vlastní výzkumné jednotky. Tam vedl několik úspěšných výzkumů, při kterých sledoval šíření TBC v zemích s nízkým a naopak vysokým výskytem onemocnění.

V roce 1968 se měl Stýblo vrátit zpět do Československa. Vzhledem k okupaci země vojsky Varšavské smlouvy však nakonec zůstal v zahraničí. V roce 1979 se stal ředitelem Mezinárodní unie proti tuberkulóze. To mu umožnilo se zaměřit na šíření TBC v rozvojových zemích [například Tanzánii, pozn. red.] a dokázat, že tuberkulózu lze úspěšně léčit. K tomu vypracoval již zmíněnou strategii DOTS, jež spočívá v sledování užívání léků u nemocných.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here