Česko má jen 25 soudních znalců v dětské psychiatrii

Duševní poruchou v Česku trpí 13 % dětí a v době pandemie jich ještě přibylo. Výrazně roste počet depresí, sebepoškozování, úzkostí, sociálních fobií, ale i vzájemné dětské šikany. Problém je nedostatek dětských psychiatrů.