NAPO uzavřela s AIFP memorandum o spolupráci

Postavení pacientů v českém systému zdravotnictví a sociální oblasti posílí memorandem stvrzená spolupráce mezi Národní asociací pacientských organizací a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu .