NAPO uzavřela s AIFP memorandum o spolupráci

0
345
NAPO
Předseda NAPO Robert Hejzák a výkonný ředitel AIFP David Kolář při podpisu memoranda o spolupráci / Foto: AIFP

Postavení pacientů v českém systému zdravotnictví a sociální oblasti má posílit memorandem oficiálně stvrzená spolupráce mezi Národní asociací pacientských organizací [NAPO] a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP].

Memorandum o vzájemné partnerské spolupráci uzavřeli zástupci obou asociací v pondělí 7. února. V něm si stanovili deset klíčových oblastí, ve kterých chtějí v budoucnu spolupracovat. Současně jde o cíle, které dle zástupců zmíněních asociací povedou k dalšímu rozvoji českého pacientského prostředí.

Deset oblastí spolupráce mezi NAPO a AIFP
  1. Podpora a porozumění otázkám a příležitostem spojeným s mezinárodním inovativním lékovým výzkumem.
  2. Trvalé zlepšování etických standardů při výzkumu, vývoji, distribuci a prodeji léčiv.
  3. Vzdělávání pacientů a zástupců pacientských organizací.
  4. Vzdělávání zdravotnických odborníků a odborných společností.
  5. Podpora CSR aktivit farmaceutických společností sdružených v AIFP.
  6. Rozvoj projektů, jejichž cílem je zejména zvyšování povědomí o inovativních léčebných intervencích, nových medicínských postupech a moderních lékových terapiích.
  7. Podpora přístupu pacientů ke klinickým hodnocením.
  8. Příprava a organizace konferencí, kulatých stolů, seminářů či jiných typů edukačních aktivit v souvislosti s výše uvedenými body.
  9. Identifikace systémových potřeb a nedostatků, jejichž reálná změna by vedla ke kvalitnějšímu a stabilnějšímu pacientskému prostředí, na nichž se strany společně dohodnou.
  10. Další související činnosti.

Spolupráce NAPO a AIFP má posílit postavení pacientů

Za hlavní předmět spolupráce oba subjekty vnímají vzdělávání členů pacientských organizací a odborníků ve zdravotnictví. Podporovat chtějí i inovativní výzkum. To vše za pečlivého dodržování etických zásad a transparentního jednání.

„Od spolupráce s AIFP si slibujeme, že pacientská veřejnost v České republice bude včas a správně informovaná o tom, jaké moderní léky jí mohou být dostupné,“ uvedl při podpisu memoranda předseda NAPO Robert Hejzák.

Asociace pacientských organizací vznikne asi už letos

Dodal přitom, že je to právě farmaceutický průmysl, kdo je pro NAPO jedním z hlavních partnerů, vedle poskytovatelů zdravotní péče, regulátorů a zdravotních pojišťoven.

Věřím, že vzájemná spolupráce a podpora přispěje k dalšímu rozvoji a profesionalizaci pacientských organizací,“ upřesnil.

Spokojený s podpisem memoranda je i výkonný ředitel AIFP David Kolář: „Jsem velmi rád, že se nám nyní podařilo formalizovat spolupráci mezi AIFP a NAPO a vytyčit si oblasti, kterým se budeme v nadcházejícím období společně věnovat.“

AIFP po Jakubovi Dvořáčkovi převezme David Kolář

Připomněl i po léta trvající spolupráci Asociace s desítkami pacientských organizací v Česku: Již v roce 2012 jsme spustili rozvojově-vzdělávací projekt Akademie pacientských organizací, v jehož rámci bylo do letošního roku zrealizováno na 170 celodenních edukačních seminářů pro desítky zapojených pacientských organizací.“

Cystická fibróza vidět není. Klub cystické fibrózy vidět je

Zástupci NAPO a AIFP zároveň zdůraznili, že vzájemná spolupráce bude vycházet z principů nezávislosti, etického jednání a vzájemného respektu. Ostatně AIFP má jasně daný Etický kodex, který musí dodržovat jak sama asociace, tak všichni její členové.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here