AIFP po Jakubovi Dvořáčkovi převezme David Kolář

0
869
David_Kolar
Nový pověřený výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář / Foto: AIFP

Novým pověřeným výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] se počínaje únorem 2022 stane její dosavadní tajemník David Kolář. Ten v AIFP působí již sedmým rokem.

V pozici výkonného ředitele bude David Kolář zodpovědný za strategické řízení asociace, rozvojové aktivity a naplňování cílů stanovených představenstvem asociace.

Zaměřím se především na podporu včasné a co možná nejširší dostupnosti inovativních léčivých přípravků pro české pacienty. Vzhledem k tomu, že nová léčiva vstupující na trh budou stále specializovanější, bude tato oblast vyžadovat zejména extenzivní diskusi ohledně jejich zařazování do systému zdravotního pojištění,“ uvádí Kolář.

Důraz zachová na oblast transparentního a etického jednání, které členské společnosti asociace dle jeho slov vnímají jako základní hodnoty.

Kdo je Mgr. David Kolář

David Kolář působí v AIFP sedmým rokem. Jeho dosavadní role spočívala zejména v poskytování komplexní právní podpory projektům a aktivitám AIFP. Ty zahrnují spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami, pacientskými organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami ve zdravotnictví.

Poskytoval také právní konzultace v oblasti etických a seberegulačních pravidel inovativního farmaceutického průmyslu. Účastnil se edukačních projektů AIFP a zastupoval asociaci v mezioborových pracovních skupinách.

„AIFP se v posledních letech stala významným partnerem a subjektem českého zdravotnictví. Rád bych v nastaveném trendu nejen pokračoval, ale zároveň pozici asociace coby respektovaného partnera aktivně rozvíjel,“ uvedl Kolář s tím, že chce pokračovat i v prohlubování spolupráce s pacientskými organizacemi.

Klíčové bude i české předsednictví Radě EU

Jednou z Kolářových agend zřejmě bude i spolupráce se svým předchůdcem Jakubem Dvořáčkem. Ten 1.2. nastupuje do funkce politického náměstka ministra zdravotnictví, který bude zodpovědný za přípravu a realizaci českého předsednictví Radě EU za rezort zdravotnictví. Na české předsednictví přitom připadají klíčové dokumenty jak z hlediska fungování zdravotnictví v Evropské unii, tak její lékové politiky.

„V druhé polovině letošního roku nás čeká evropské předsednictví. V jeho rámci budou dokončeny klíčové evropské předpisy ve zdravotnictví. Ty ovlivní dostupnost inovativních terapeutik i pro pacienty v České republice. Vzhledem ke svému dlouholetému evropskému přesahu a expertíze se asociace může stát aktivním partnerem české vládě i dalším stakeholderům. To znamená přispět svým know-how k budování českých pozic v zásadních otázkách,“ uvedl David Kolář.

Skutečností je, že jednou z agend českého předsednictví bude léková politika, zejména pak v oblasti léků na vzácná onemocnění a pediatrických léčiv. Bude to ale i problematika duševního vlastnictví nebo otázky spojené s lékovou soběstačností Evropy.

Klíčová bude v době českého předsednictví i otázka posílení role Evropské lékové agentury [EMA]. Zde půjde především o dotažení její poplatkové politiky. Docela jistě bude české předsednictví řešit také evropské vakcinační strategie proti covidu-19.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here