Léčbu pacientů s Alzheimerem zlepší nové postupy

Ucelenou zdravotní péči o pacienty s demencí v ČR zajistí nové doporučené postupy, jež přesněji vymezí role praktiků a specialistů. Zlepší se i systém diagnostiky, léčby, úhrady a preskripce léků.