SÚJB uvedl zásady ochrany v případě jaderného útoku

Státní úřad pro jadernou bezpečnost [SÚJB] vydal pokyny pro případ nutné ochrany v případě jaderného útoku Ruska na Ukrajině. Učinil tak na základě množících se dotazů veřejnosti.