Krizi v pediatrii neřeší odchod dítěte k lékaři pro dospělé

Řešení personální krize v praktické pediatrii nespočívá ve snižování věku dětí, kdy by přecházely k praktikovi pro dospělé. Tvrdí předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková. Vyjadřuje se i k péči o malé běžence.