Experti: Onkologii by prospěla svižnější modernizace

O onkologické pacienty je v Česku dobře postaráno. Přesto je dle odborníků co zlepšovat. Konkrétně mluví o systému včasného záchytu nádorů, zlepšení práce s daty, online komunikaci a rozšíření odborností v některých onkocentrech.