Pěstování tabáku i výrobky z něj devastují zdraví i přírodu

Pěstování tabáku a produkce výrobků z něj ročně stojí za spotřebou tisíců megatun vody, zabírá miliony hektarů půdy, vytváří desítky megatun odpadu i znečišťuje ovzduší. A celkem zbytečně, stačilo by „jen“ přestat kouřit.