NKÚ: Zdravotnictví hrozí platební neschopnost

Snahy o úspory ve zdravotnictví hrozí omezením dostupnosti zdravotní péče, snížením její kvality, zastavením růstu či sníženým odměňování zdravotníků, ale i platební neschopností.