NKÚ: Zdravotnictví hrozí platební neschopnost

0
5153
zdravotnictvi
Foto: Pixabay.com

Snahy o úspory ve zdravotnictví hrozí omezením dostupnosti zdravotní péče, snížením kvality zdravotní péče, zastavením růstu nebo sníženým odměňováním zdravotníků. A dokonce hrozí už i platební neschopností.

Ve stanovisku k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2021 to doslovně uvedl Nejvyšší kontrolní úřad [NKÚ]. Uvedl i proč – výdaje na zdravotní péči v Česku rostou rychleji než příjmy. Podle NKÚ situaci v posledních letech zachraňovalo navyšování platby za státní pojištěnce. To ale současná vláda – s výjimkou navýšení o 5,2 miliardy korun na péči o ukrajinské uprchlíky – zmrazila na loňskou úroveň.

„V roce 2022 došlo ke snížení plateb za státní pojištěnce. A dá se očekávat pokles výběru pojistného o 14 miliard korun. Což v souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací, uprchlickou krizí a nejistotou ohledně pandemie covidu-19 značí silnou nepředvídatelnost systému veřejného zdravotního pojištění,“ uvádí ve stanovisku NKÚ.

Drahé energie straší i nemocnice, ceny neznají

V něm zřetelně varuje před skutečností, že další vývoj hospodaření zdravotních pojišťoven směřuje k výrazným deficitům. A to přesto, že zdravotní pojišťovny mají aktuálně na účtech 61 miliard korun. Je třeba ale dodat, že výdaje do zdravotnictví už přesahují 400 miliard korun ročně.

Hospodaření zdravotních pojišťoven v roce 2021

Hospodaření zdravotních pojišťoven v roce 2021 podle NKÚ skončilo záporným saldem hospodaření 12,5 miliardy korun. Meziročně se saldo zhoršilo o 18,3 miliardy korun.

„V předchozích letech zdravotní pojišťovny hospodařily s kladným saldem a tvořily rezervy na bankovních účtech. Zůstatek na účtech zdravotních pojišťoven byl k 31. 12. 2021 ve výši 51,8 miliardy korun a meziročně poklesl o 19,5 procenta,“ uvádí stanovisko NKÚ.

Hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2017–2021 [v mld. Kč]
[Zdroj: NKÚ]

Dále poukazuje na to, že stejně jako v minulých letech návrhy zdravotně pojistných plánů Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR neschválila včas. Zdravotní pojišťovny proto, obdobně jako v předchozích letech, hospodařily po celý rok 2021 podle rozpočtových provizorií.

„Proces předložení a schválení zdravotně pojistných plánů se neustále prodlužuje. V důsledku čehož tyto plány nevejdou v platnost ani v roce, na který jsou připravovány. Na pomalé tempo zmíněného procesu upozornil NKÚ již v roce 2016,“ uvádí stanovisko.

Příjmy zdravotních pojišťoven 2021

V roce 2021 dosáhly celkové příjmy zdravotních pojišťoven výše 407 miliard korun. V meziročním srovnání vzrostly o rekordních 49,1 miliardy korun. Rok 2021 podle NKÚ znamenal pro příjmovou stranu systému veřejného zdravotního pojištění výraznější změnu struktury příjmů. Významný vliv na posílení příjmů mělo navýšení pojistného za státní pojištěnce a částečně obnovení povinnosti osob samostatně výdělečně činných platit minimální měsíční odvody.

Vývoj celkových příjmů systému podle jednotlivých kategorií plátců [v mld. Kč]

[Zdroj: NKÚ]

„V roce 2021 Česká republika zaplatila na pojistném za státní pojištěnce rekordních 126,3 miliardy korun. Tímto navýšením plateb za ekonomicky neaktivní osoby stát pomohl stabilizovat příjmy systému veřejného zdravotního pojištění, ale zároveň došlo k zatížení státního rozpočtu,“ konstatuje NKÚ.

Uvádí, že ačkoliv byl v letech 2016 a 2021 počet pojištěnců stejný, platby za státní pojištěnce se více než zdvojnásobily. Vzhledem k růstu výše pojistného nedošlo v letech 2017 a 2018 k poklesu objemu plateb za státní pojištěnce ani při poklesu jejich počtu. Objem plateb dokonce meziročně rostl.

Výdaje ve zdravotnictví v roce 2021

V roce 2021 dosáhly celkové výdaje zdravotních pojišťoven výše 419,6 miliardy korun. V meziročním srovnání vzrostly o 67,4 miliardy korun. Na vyšší výdaje měla vliv pandemie covidu-19.

Vývoj výdajů systému průměrných ročních výdajů na zdravotní služby na jednoho pojištěnce v letech 2017–2021 [v mld. Kč]

[Zdroj: NKÚ]

„Zdravotní pojišťovny evidovaly náklady na antigenní a PCR testování, na očkování, bonifikace poskytovatelům lůžkové péče, specifické léčivé přípravky a odměny zdravotnickým pracovníkům v nelůžkových zařízeních ve výši necelých 47 miliard korun,“ stojí ve stanovisku NKÚ.

Výdaje na pandemií covidu financované ze státního rozpočtu v roce 2021 [v mld. Kč]

[Zdroj: NKÚ]

Přímo ze státního rozpočtu činily podle Ministerstva financí ČR výdaje spojené s pandemií onemocnění covid-19 v roce 2021 celkem 77,2 miliardy korun. Největší položku přitom tvořilo navýšení plateb za státní pojištěnce.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here