IROP nabízí záchrankám 1,8 mld. Kč na dotacích

Integrovaný regionální operační program otevřel dvě nové dotační výzvy určené krajským zdravotnickým záchranným službám [ZZS]. Alokace obou výzev činí 1,8 miliardy korun.