IROP nabízí záchrankám 1,8 mld. Kč na dotacích

0
277
IROP
Ilustrační foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Integrovaný regionální operační program [IROP] 2021-2027 otevřel dvě nové dotační výzvy pro krajské zdravotnické záchranné služby [ZZS]. Alokace obou výzev z IROP činí 1,8 miliardy korun.

12. výzva IROP podporuje složky Integrovaného záchranného systému [IZS] – ZZS krajů. Dotace nabízí na pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS. Dále na výstavbu a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení. Peníze lze čerpat i na modernizaci jednotného systému varování a vyrozumění a na výstavby, modernizace a rozvoj strategicky významných IT systémů ZS IZS.

„Projekty se budou vyhodnocovat průběžně podle toho, jak budou žádosti o dotaci přicházet do Monitorovacího systému 2021+,“ stojí v textu 12. výzvy IROP.

Její alokace činí bezmála 994 milionů korun. Minimální výše podpory je jeden milion korun na projekt. Maximální výše podpory není stanovena. Výzva je průběžná.

Druhá výzva IROP je 13. výzva IROP

13. výzva IROPu pomůže takzvaným přechodovým regionům. O dotace v ní žádají pouze subjekty ze Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Vysočiny a Jihomoravského kraje. V obecné rovině výzva cílí na zelenější, nízkouhlíkovou a energeticky odolnou Evropu. K podporovaným oblastem patří:

  • Pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS.
  • Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení.
  • Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění D. Výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT systémů ZS IZS.

Alokace výzvy přesahuje 932 milionů korun. Oprávněnými žadateli jsou kraje a poskytovatelé zdravotnické záchranné služby zřízené krajem. Minimální výše podpory je milion korun na projekt. Maximální výše podpory stanovena není a výzva je průběžná.

MMR připravilo k výzvám odborný seminář

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [MMR] připravilo pro obě výzvy speciální semináře. Ty se uskuteční 7. září v Akademii veřejného investování [Pařížská 4, Praha 1]. Přihlášky k účasti na seminářích úřad přijímá do 6. září. MMR u seminářů přislíbilo stream.

„Zdravotnické záchranné služby jsou nezbytnou součástí fungujícího zdravotnického systému. Zajišťují akutní péči o postižené v místě jejich úrazu nebo náhlého onemocnění. Je proto zapotřebí, aby měly k dispozici kvalitní a moderní techniku a přístroje, a mohly tak efektivně a rychle zachraňovat lidské životy,” uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš [Česká pirátská strana].

Upozornil, že díky výzvám IROP mohou ZZS pořídit specializovanou techniku. Jako jsou sanitní vozidla a zdravotnické přístroje. Další benefit leží ve financování snížení energetické závislosti, stejně jako možnosti vybudování specializovaných pracovišť, vzdělávacích a školících středisek. Peníze mohou ZZS získat také na navýšení kapacit informačních a komunikačních technologií IZS.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here