Příchod Ukrajinců si žádá posílit adiktologické služby

Adiktologické služby žádají navýšení financí o 17,5 milionu korun na pokrytí nečekaných výdajů na ukrajinské uprchlíky. Peníze půjdou na posílení testování infekčních nemocí, zdravotnický materiál, výměny jehel i substituční léčbu.