Příchod Ukrajinců si žádá posílit adiktologické služby

1
5375
adiktologicke
Foto: Pixabay.com

Odborníci žádají navýšení financí o 17,5 milionu korun na adiktologické služby kvůli výdajům na ukrajinské uprchlíky. Peníze chtějí na testování infekčních nemocí, zdravotnický materiál, výměny jehel i substituční léčbu.

Potřebu navýšení finančních prostředků uvádí Akční plán politiky v oblasti závislostí 2022-2025, který dostala v týdnu k projednání vláda.

„Odhad celkového objemu potřebných finančních prostředků tak po zohlednění stávající epidemiologické situace pro rok 2022 dosahuje minimálně 17,5 milionu korun,“ píše se v dokumentu.

Z částky 17,5 milionu korun má směřovat přibližně deset milionů korun na posílení testování a prevenci infekčních nemocí. Pět milionů na posílení personálních kapacit nízkoprahových programů, dva miliony korun na navýšení objemu zdravotnického materiálu výměnných programů jehel a stříkaček. Dalších 500 tisíc korun požadují adiktologové na zvýšení dostupnosti naloxonového programu k prevenci předávkování.

„Po ukončení konfliktu na Ukrajině lze očekávat ještě další vlnu uprchlíků-mužů, kteří se budou obracet na adiktologické služby,“ dodávají ve svém Akčním plánu odborníci na závislosti při Úřadu vlády ČR.

Jurečka: Na uprchlíky z Ukrajiny je třeba víc peněz

Mimořádné posílení rozpočtu o zmiňovanou částku považují odborníci na politiku závislostí za nezbytný krok ke zvládnutí situace v oblasti prevence a léčby závislostí.

Adiktologické služby v Česku

Pravda je, že situace na Ukrajině je v oblasti užívání drog v porovnání s ČR podstatně horší. Obavy z vyššího náporu na adiktologické služby v Česku jsou proto namístě.

„Prevalence injekčního užívání drog na Ukrajině je ve srovnání s ČR přibližně dvojnásobná. Výskyt HIV infekce mezi lidmi užívajícími drogy injekčně je řádově 100krát vyšší a hepatitidy C dvakrát vyšší než mezi lidmi užívajícími drogy v ČR,“ uvádí odborníci na závislosti v Akčním plánu.

WHO: Na Ukrajině hrozí epidemie spalniček, TBC i obrny

Hlavní problémovou drogou na Ukrajině užívanou hlavně injekčně jsou opiáty/opioidy. V Česku patří k hlavní injekčně podávané droze pervitin. Je tak zřejmé, že příchod už více než 400 tisíc Ukrajinců do Česka značí zvýšení epidemiologického rizika v oblasti HIV a žloutenky typu C. Včetně šíření těchto infekcí v české populaci, jak uvádí Akční plán.

„U uživatelů opiátů/opioidů je také vyšší riziko fatálního předávkování,“ dodávají.

HIV a HCV je na Ukrajině problém

Odlišný trend na Ukrajině vykazuje i způsob šíření viru HIV. Zatímco v Česku převažuje způsob přenosu viru sexuální cestou, především mezi muži mající sex s muži, na Ukrajině se virus častěji šíří právě mezi injekčními uživateli drog.

Od počátku války na Ukrajině [k 31.7.] přišlo do tuzemských HIV center, případně jiných zdravotnických zařízení, celkem 453 HIV pozitivních osob z Ukrajiny se statusem dočasné ochrany.

„Mezi nimi bylo 17 dětí do 15 let. Mezi uprchlíky z Ukrajiny bylo hlášeno 36 osob (8 %) HIV pozitivních osob s přenosem prostřednictvím injekčního užívání drog. Naprostá většina uprchlíků (cca 95 %) věděla o své HIV pozitivitě,“ přibližuje Akční plán.

Poslanci: Ukrajinci se nejvíce léčí s HIV a TBC

V Česku zachytí zdravotnická zařízení v průměru 200 nových případů HIV ročně.

„S uprchlickou vlnou souvisí vyšší poptávka klientů po adiktologických službách. Zejména jde o služby prvního kontaktu a nízkoprahové služby, které nabízí harm reduction intervence,“ shrnují odborníci v Akčním plánu.

Systém harm reduction značí intervence snižující riziko šíření infekcí a předávkování, testování na krví přenosné infekce. Dále i výměnný program jehel a stříkaček, terénní programy, programy prevence předávkování včetně distribuce naloxonu.

Stejně tak je podle Akčního plánu důležité zajistit dostupnost opiátové substituční léčby. Ta je v Česku dlouhodobě nízká až kritická, nejvíce pak ve velkých městech.

–VRN–

1 komentář

  1. Jurecka tvrdí, že na Ukrajinské uprchlíky je třeba více peněz. Mají velké zdravotní problémy které jejich zdravotní sluzby nedokázali vyřešit a náš stát nyní toto bude suplovat! Ono nestačí, že zde žijí a náš sociální systém se o ně více než uspokojivě stará, dodáváme zbraně na Ukrajinu, ale nemáme přece bezednou státní kasu.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here