I v Česku ženy žádají o utajený porod, ale ne všechny

Utajený porod může v Česku podstoupit pouze svobodná žena. Po rozvodu se k utajenému porodu hlásí ženy nejdříve po 300 dnech od rozvodu manželství. Do té doby se má za to, že otcem dítěte je exmanžel matky dítěte.