Virus ptačí chřipky zničí v mase teplota 70 ºC

Riziko přenosu viru ptačí chřipky na člověka je nízké, nikoli však vyloučené. Důležité je proto omezit kontakt s volně žijícími ptáky a dbát tepelné úpravy drůbežího masa a vajec. Virus hyne při teplotě 70 ºC, to už za jednu vteřinu.