Zájem Ukrajinců o kurzy češtiny IPVZ je obrovský

Kurzy odborné češtiny pro zdravotníky organizované Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví absolvovalo cca 600 uprchlíků z Ukrajiny, většinou lékařky. K aprobačním zkouškám se začnou více hlásit letos či příští rok.