Ozempic není. Je Rybelsus, Bydueron, Trulicity a Victoza

Když zástupci ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv informovali o výpadku léku pro diabetiky Ozempic, uvedli, že lék je nahraditelný. Jak ale uvádí SÚKL, lék je obtížně nahraditelný až nenahraditelný.