Adiktologové i dětští praktici odmítají komercializaci konopí

V Česku žije nejvíce závislých dětí a mladistvých v celé Evropě, upozorňují odborníci z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. A přidávají se i praktičtí lékaři pro děti a dorost. I podle nich u nás z hlediska závislostí panuje více než neutěšená situace.