Adiktologové i dětští praktici odmítají komercializaci konopí

0
331
konopi
Ilustrační foto: Redakce Zdravé Zprávy

V Česku žije nejvíce závislých dětí a mladistvých v celé Evropě, upozorňují odborníci z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. A přidávají se i praktičtí lékaři pro děti a dorost. Důrazně přitom varují před zvažovanou komercializací konopí v ČR.

Lékaři argumentují tvrdými daty. Až 100 tisíc mladistvých v Česku pije nadměrně alkohol a 40 tisíc jich kouří. Riziko představují i e-cigarety, závislost na konopných látkách, pornografie a online zařízení. Hlavní problém ale zůstává roky stejný. Je jím alkohol, s nímž se v oblasti závislostí potýká celá společnost. Odhady uvádějí, že rizikově v Česku pije alkohol až jeden milion lidí. A trendy u dětí a mládeže tento trend kopírují.

„U užívání alkoholu je situace ještě nepříznivější než u kouření. Odhadem nadměrné množství alkoholu pije přes sto tisíc mladistvých,“ potvrzuje přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a pražské Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] profesor Michal Miovský.

Upozorňuje i na změny v užívání alkoholu u dospělé populace. Podle něj ženy v pití alkoholu dohánějí muže, a to v mnoha parametrech.

„V podstatě desetina populace dospělých žen pije alkohol rizikově,“ říká prof. Miovský.

Pandemie covidu podle něj situaci neprospěla, spíše naopak. Pandemie spolu se sociální izolací zvýšila spotřebu návykových látek u všech rizikových skupin. Což platí jak pro tradiční závislosti, které způsobuje třeba alkohol, tak pro behaviorální závislosti. Mezi ně patří zejména nadužívání elektronických zařízení s vazbou na digitální prostředí. Jde o sociální sítě, pornografii nebo patologické online hráčství. Ani tím však výčet problémů nekončí.

„V poslední době výrazně přibývá mezi dětmi závislost na kratomu, HHC a tabákových sáčcích,“ upozorňují lékaři pražské VFN.

Vzdělávací kurzy pro pediatry, gynekology a sestry

Lékaři hledají cesty ke zlepšení alespoň v oblasti, do níž sami vstupují. Konkrétním příspěvkem jsou nové online kurzy, na nichž se podílela Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN spolu se Společností praktických lékařů pro děti a dorost ČLS JEP. Kurzy odzkoušely za dva roky stovky lékařů.

„Naostro tyto kurzy odstartují v září a říjnu letošního roku,“ uvádí zástupci Kliniky.

Podle nich kurzy míří do černého, protože jsou to právě pediatři a gynekologové, kteří stojí takzvaně v první linii záchytu závislostí u dětí a mládeže. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ukládá každému zdravotníkovi provést adiktologický screening a krátkou intervenci vždy, když pacient takzvaně při návštěvě ordinace reaguje pozitivně. Tedy je u něj předpoklad rizikového chování.

„Protože víme, že dětský praktik a gynekolog jsou prioritní obory, kde je obrovská šance pacienta s adiktologickým problémem včas zachytit a intervenovat, začali jsme už před deseti lety pracovat na řadě verzí metodiky kurzů pro tyto skupiny lékařů a zdravotních sester,“ vysvětluje profesor Miovský.

Legalizace konopí prohloubí krizi v psychiatrii, varují odborníci

Metodika kurzů podle něj vychází z manuálu CRAFT, který vznikl ze spolupráce dětských lékařů a praktiků. Metodika prošla několika koly úprav. A ověřili ji zdravotníci, kteří kurzy již absolvovali.

„V posledním třetím kole úprav došlo k digitalizaci kurzů a tu vyzkoušelo dvacet lékařů ze Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost ČLS JEP. Ti se podíleli na aktualizaci a doladění posledních detailů digitální podoby,“ dodává prof. Miovský.

Podle něj jsou kurzy klasickou ukázkou „té správné“ telemedicíny. Vše je naprogramované, plně automatické, vše obstarává virtuální tutor. Jednodenní kurz stojí 500 korun. Na jeho vzniku se finančně podílela i Nadace Sirius.

Zlepšení vs. zhoršení? Ukáže budoucnost i konopí

„Pokud zlegalizujeme konopí, pak se musíme připravit na velkou skupinu pacientů. Vycházím ze zpráv ze zahraničí. A i když se ty zprávy bagatelizují, mám za to, že můžeme očekávat velké problémy,“ říká profesor Miovský.

Současnou debatu o závislostech mezi dospělými i mládeží považuje za nedostatečnou. Anebo jinak, čekal by více. Mluví o prohloubení diskuze o adiktologickém screeningu, větší prevenci a důrazu na další rozšíření Národní koncepce dětské a dorostové adiktologické péče. Ta je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení.

„Prevence je ze strany státu naprosto nedostatečná. Když se podíváte na reklamu na alkohol, tak ta je všudypřítomná. 100 procent dětí kolem třinácti let mi řekne, že už mělo zkušenost s alkoholem,“ doplňuje profesora Miovského předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková.

A dodává: „Mám velký problém s takzvanou současnou legalizací marihuany, protože dětem dáváme signál, že kouření a návykové látky jsou v pořádku. A to je velmi špatné.“ 

Konopí stojí za 30 procenty závislostí v EU, tvrdí OSN

Související problém podle ní a jejích kolegů je pak rozval v poskytování zdravotní péče dětem a mládeži praktiky a také psychiatry. Alena Šebková i profesor Miovský jsou za určitou dekriminalizaci užívání konopí, ale jsou zcela proti legalizaci, komercializaci trhu s konopím.

„Argument, že bude dostupné jen plnoletým, neobstojí. Protože podívejte se, že to samé platí pro alkohol, a kolik tady máme opilých mladistvých,“ uzavírá pro Zdravé Zprávy Alena Šebková.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here