Neelektronizaci zdravotnictví resortu vytýká už i NKÚ

Odkládání elektronizace zdravotnických dat Ministerstvem zdravotnictví ČR považuje Nejvyšší kontrolní úřad za vážné riziko. Lékaři totiž stále nemohou ani v kritických situacích pracovat s existujícími daty o pacientovi.