Pokročilé PET/CT ve VFN je rychlejší, citlivější i mírní ozáření

Na pokročilém PET/CT přístroji Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] v Praze vyšetřují lékaři převážně odhalené nádory. Metoda PET ale zachytí i změny mozku v důsledku Alzheimerovy choroby.