Zdravotně postižené soudy zbavují svéprávnosti, často zbytečně

Zdravotně postižení se v Česku stále potýkají s omezením svéprávnosti, i když by většinu právních úkonů zvládli sami. Anebo by jim k nim stačila podpora jiné osoby. Omezená svéprávnost jim brání nakládat s penězi i uzavírat manželství.