Zdravotně postižené soudy zbavují svéprávnosti, často zbytečně

0
249
svepravnosti
Foto: Freepik.com

Zdravotně postižení se v Česku stále potýkají s omezením svéprávnosti, i když by většinu právních úkonů zvládli sami. Anebo by jim k nim stačila podpora jiné osoby. Ale ztráta svéprávnosti jim brání nakládat s penězi i uzavírat manželství.

S omezením svéprávnosti mají osobní zkušenost manželé Kamila a Jaroslav Ježkovi. To ještě v době, kdy nebyli manželé a přišli do domova pro lidi se zdravotním postižením. Právě v něm o svou svéprávnost rychle přišli.

Zaměstnanci domova mně řekli, že už se o nic nemám starat, a prostě mě omezili. Nevysvětlili mi to, v podstatě neřekli vůbec nic. Ani v jakém rozsahu jsem omezena,“ popsala veřejnému ochránci práv paní Kamila, která se se svým manželem seznámila při pobytu v domově. A podobné zkušenosti s omezením osobních práv má i pan Jaroslav.

Když jsem do domova přišel, byl jsem svéprávný. Po týdnu už ne, i když jsem nic neprovedl. Nic je nezajímalo. Pro ně bylo nejlepší všechny omezit, ať mají klid,“ přibližuje praktiky daného ústavního zařízení pan Jaroslav.

O omezení svéprávnosti zdravotně postižení ani nevědí

Omezení svéprávnosti pak popisují jako velmi složité období, na které by raději zapomněli. Najednou totiž neměli přístup ke svým penězům. Pokud nějaké peníze chtěli, pak o ně museli speciálně žádat na příslušném městském úřadu. A nejen to.

Omezovali nás, abychom se s Kájou stýkali. Bylo to tam fakt strašný,“ vzpomíná Jaroslav.

Paní Kamila slova dnes již svého manžela doplňuje, že jí v domově tehdy rázem sebrali i příspěvek na péči.

Nemohla jsem nic. Dostávala jsem příspěvek na péči, ale byl mi sebrán, nikdo mi nic neřekl. Kapesné jsme dostávali jen 50 korun za měsíc,“ říká.

Stát se hojí na zdravotně postižených, ruší jim i vratku DPH u auta

Nakonec se jim podařilo omezení svéprávnosti pro oba zrušit. A dnes spolu žijí spokojeně v jedné domácnosti. Pokud potřebují pomoc s některými úkony, například co se týče větších finančních výdajů a transakcí, pak jim s tím pomáhá takzvaná podpůrkyně.

Člověk, když má opatrovníka, tak má jen zákazy – tohle nemůžeš, támhleto nemůžeš. Ale u podpůrce se vždy domluvíš. Chtěli bychom, aby naši kamarádi měli taky podpůrce a mohli se o sebe postarat a nebyli zbaveni svéprávnosti,“ říká paní Kamila.

Omezení svéprávnosti nahradí svobodnější nápomoc

Letitou praxí českých soudů, které u lidí se zdravotním hendikepem často i zbytečně přistupují k omezení svéprávnosti a určení opatrovníka, se loni v červnu zabýval poradní orgán veřejného ochránce práv. Lidé s omezenou svéprávností pak nerozhodují samostatně například při nakládání s vlastním majetkem, ale nesmějí uzavírat ani manželství a pozbývají volebního práva.

Soudy stále ve velkém rozsahu přistupují k invazivnímu omezení svéprávnosti, i když je tato praxe dnes považována za porušení lidských práv,“ potvrzuje zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.

Se zdravotně postiženými se na českém trhu práce vesele kšeftuje

Také říká, že ve vyspělých zemích, jako je Rakousko, Německo či Španělsko, ale třeba i v Mexiku soudní zásahy do svéprávnosti tamní zákony zrušily, tedy je nedovolují. A i u nás mají soudy možnost nahradit radikální omezení svéprávnosti jinými mírnějšími a variabilnější nástroji s ohledem na zachování svobod dané osoby.

„Příkladem je nápomoc v rozhodování, kdy člověku v právním jednání pomáhá takzvaný podpůrce. Tento institut se však používá velice málo. Ročně soudy schválí pouze kolem 50 smluv o nápomoci, zatímco ve svéprávnosti omezí až deset tisíc lidí,“ nastiňuje současnou situaci Vít Alexander Schorm.

Na právech omezí soudy tisíce osob ročně

Mimo podpůrce mohou lidé se zdravotním hendikepem požádat o pomoc v právním jednání pracovníka sociálních služeb. Jeho služby si pak hradí z příspěvku na péči, který je jim i k tomuto účelu vyplácen. A většina lidí se zdravotním postižením tuto dávku v nějakém stupni pobírá.

Podle zástupce ochránce veřejných práv Schorma ale české soudy podle údajů Ministerstva spravedlnosti ČR stále nejčastěji sahají po omezení svéprávnosti. Podle statistik resortu v roce 2022 došlo k omezení svéprávnosti v 6 519 případech. K určení opatrovníka bez omezení svéprávnosti došlo jen v 1 853 případech. K zastoupení některým z členů domácnosti došlo ve 147 případech a dohody o nápomoci využily soudy v jednačtyřiceti případech. A pouze v 78 případech došlo v roce 2022 k navrácení svéprávnosti.

Opoziční návrhy k příspěvku na péči koaliční poslanci opět odmítli

Souhrnně pak v letech 2014 až 2022 vydaly soudy podle statistik ministerstva spravedlnosti přes 113 tisíc rozhodnutí o podpoře v právním jednání. Mezi nimi jednoznačně převažuje omezení svéprávnosti. K němu soudy přistoupily v 89 tisících případech [78 %]. Jako nečastější alternativu pak v 18 tisících případech [16 %] zvolily opatrovnictví bez omezení svéprávnosti, dodává Kancelář veřejného ochránce práv. Ke jmenovaným datům pak doplňuje, že uvedené počty rozhodnutí zahrnují i přezkumy, proto se z čísel nedá přesně odvodit, kolika lidí přesně se rozhodnutí týkala.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here