Čerstvě atestovaní ambulantní gynekologové pomohou v nemocnicích

0
267

Čerstvě atestovaní gynekologové s vlastní praxí se budou nově povinně podílet na zajištění pohotovostních služeb, porodů a operačních výkonů v nemocnicích. Platí to pro ty gynekology, kteří složili zkoušku z oboru gynekologie a porodnictví po 16. lednu 2019.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch je přesvědčen, že nově stanovená povinnost čerstvě atestovaných gynekologů posílí odbornost lékařů, komfort pacientek a napomůže v řešení personální situace v lůžkových zařízeních. Povinnost vyplývá z uzavřeného memoranda mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou gynekologickou a porodnickou společností a zdravotními pojišťovnami 16. 1. 2019.

„Ambulantní gynekologové a porodníci po atestaci se budou podílet na zajištění pohotovostní služby v nemocnicích. Budou muset odsloužit na porodních sálech minimálně dvě pohotovostní služby za měsíc po dobu 5 let od data uzavření smluvního vztahu s pojišťovnou. A na porodech a operačních výkonech po dobu 5 let od data atestace,“ vysvětlil Vojtěch Adam.

Který z gynekologů nesplní výše uvedené nařízení, bude mít potíž podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka se zdravotní pojišťovnou.

„Při realizaci smluvní politiky u poskytovatelů primární péče v odbornosti gynekologie a porodnictví budeme klást důraz na to, aby poskytovatelé a lékaři splnili podmínky memoranda,“ řekl Kabátek.

Za kvalitnější péči

Podle oborníků se jenom praxe v gynekologické ambulanci stává postupem času jednostrannou a lékař ztrácí spojení s oborem. Kvůli vazbě na nemocnici bude mít pravidelný kontakt s medicínským poznáním a bude si tak udržovat odbornou erudici.

„Nové nařízení jednoznačně povede ke zvyšování kvality péče. Pozitivní dopad pocítí samozřejmě i samotné pacientky. Nejenže lékař pacientce poskytne velmi kvalitní péči v průběhu těhotenství, ale bude moci provést i samotný porod v porodnici,“ upřesnil Vojtěch Adam s dovětkem, že zapojení ambulantních gynekologů pomůže řešit nedostatek lékařů v některých nemocnicích.

Porod vlastní pacientky

Podle nového nařízení bude v některých případech možné, aby registrující gynekolog odvedl porod, případně realizoval operační výkon u své registrované pacientky. To vnímá předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák jako posun vpřed v odbornosti a posílení kompetencí gynekologů i v komfortu pacientek.

„Spolupráce s ambulantní sférou nám pomůže vykrýt chybějící lékaře a poskytnout péči většímu portfoliu akutních pacientek. Kromě toho si mladí lékaři budou bezprostředně po studiích udržovat vztah s vědou a oborem. To považuji v prvních pěti letech jejich praxe za nesmírně důležité,“ doplnil Vladimíra Dvořáka ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě Jaroslav Feyereisl.

Memorandem spolupráce nekončí

Nově uzavřené memorandum nezavazuje ale pouze čerstvě atestované gynekology. Zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, České gynekologické a porodnické společnosti a zdravotních pojišťoven se v něm zavázali k užší spolupráci. A to v oblasti sdílení informací. Definování a průběžné aktualizace odborných podmínek. Podpory udržení a zřizování praxí zejména ve venkovských oblastech tak, aby byla zajištěna a zlepšována dostupnost primární péče rovnoměrně ve všech regionech ČR. Ministerstvo zdravotnictví musí zajistit metodickou podporu v rámci deklarované spolupráce zúčastněných stran, včetně související legislativy. Odborná společnost musí zřídit seznam atestovaných lékařů v oboru a bude všem zdravotním pojišťovnám předávat jejich přehledy.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here