OECD doporučila snížit spotřebu i počet nemocničních lůžek

0
799

Hlavní výzvou pro české zdravotnictví je dle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [OECD] dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v kontextu stárnoucí populace. To i jiné vyplývá z aktuální studie této organizace, která se soustředila na zlepšení systému zdravotní péče v ČR.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zveřejnila [2018] ve zdravotnické kapitole svého pravidelného Hospodářského přehledu práci Zlepšení systému zdravotní péče v České republice. Ve své analýze OECD doporučuje ČR snížit počet nemocničních lůžek. ČR má průměrem 6,2 lůžek na 1 000 obyvatel. Průměr zemí OECD je 4,7 nemocničních lůžek. Analýza se zaměřila na dlouhodobou udržitelnost a nákladovou efektivitu českého zdravotnictví v kontextu stárnoucí populace, přičemž vedle zhodnocení současného stavu a identifikace nejzásadnějších problémů jsou hlavními výstupy zejména doporučení OECD.

Mezi hlavní doporučení ze strany organizace patří

  • Například posílení úlohy primární péče prostřednictvím takzvaného „gate-keepingu“. V této oblasti Ministerstvo zdravotnictví pracuje na reformě, která by měla rozšířit kompetence praktických lékařů tak, aby byli průvodci pacienta ve zdravotním systému a nasměrovat pacienta k nejvhodnějšímu místu pro další léčbu.
  • Omezit vliv úhradových vyhlášek s cílem ponechat větší prostor pro jednání mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče.
  • Zvýšit kapacitu lékařských fakult a zajistit udržitelné financování vysokých škol.
  • Rozvíjet e-Health.
  • Podporovat zdravější životní styl a rozvoj v oblasti vzdělávání, prevence nemocí a screeningových programů.
  • Vybalancovat složení příjmů systému zdravotní péče.
  • Dle organizace je současné schéma financování českého zdravotního systému [zejména vysoká míra financování z veřejných rozpočtů] je neudržitelné v kontextu stárnoucí populace

Omezit spotřebu

OECD proto například doporučuje proto třeba zvýšit daně z tabáku, alkoholu a zvážit zavedení daní z nezdravých potravin a nápojů. Podle organizace by kvůli tomu mohlo dojít také ke snížení spotřeby, což by ve svém důsledku pozitivně ovlivnilo zdravotní stav obyvatel.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [Organisation for Economic Co-operation and Development] je mezivládní organizace 36 velmi ekonomicky rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here