Rakovina tlustého střeva je v ČR druhé nejčastěji diagnostikované onkologické onemocnění. V ČR každý rok přibude kolem 8 000 nových pacientů s rakovinou tlustého střeva. Každý rok jí pak podlehne 3 500 Čechů. 

Nádory trávicí soustavy patří celosvětově mezi závažná civilizační onemocnění. Kolorektální karcinom každoročně postihne 1,2 milionu obyvatel planety. A až půl milionu na něj umírá.

„Stejně jako u ostatních nádorových onemocnění, i u karcinomu tlustého střeva závisí úspěšnost léčby na včasné diagnóze. K té pomáhají preventivní testy okultního krvácení do stolice anebo i krevní testy,” říká například mluvčí Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR [ZPMV ČR] Hana Kadečková.

Rakovina tlustého střeva a prevence

Při boji s nádorem tlustého střeva je klíčová primární prevence, jejímž cílem je snížení či odstranění rizikových faktorů, které mají na vznik nádoru přímý a prokazatelný vliv – tj. nadváha, nedostatek pohybu, nezdravá strava, konzumace alkoholu a kouření.

Součástí každodenního života by proto měl být pravidelný alespoň půlhodinový pohyb a pestrá vyvážená strava obsahující různé druhy zeleniny, ovoce a luštěnin. Naopak vyhnout bychom se měli podle odborníků potravinám bohatým na tuky a sacharidy, omezit spotřebu červeného masa a výrazně slaných jídel.

Protože alkohol brání regeneraci buněk DNA tlustého střeva, je důležité zásadně omezit či zcela vynechat i jeho konzumaci. Dalším důležitým preventivním opatřením je vzdát se kouření, neboť kolorektální karcinom je, stejně jako řada dalších nádorů, často spojen s nikotinismem – pravděpodobnost onemocnění aktivních kuřáků je dvojnásobná.

Preventivní testy

Důležitou roli tak hraje screening, tj. organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů. V České republice se v posledních letech zvyšuje jeho dostupnost i kvalita.

Podle Hany Kadečkové je dobrá zpráva, že díky včasnému záchytu nemoci [preventivní programy] se od roku 2006 mortalita spojená s rakovinou tlustého střeva v ČR snížila o více než 20 %.

„Pojišťovny v rámci prevence karcinomu tlustého střeva přispívají na vyšetření pacientům v nejrizikovější skupině od 40 do 50 let věku. Starší lidé mají vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,“ upřesňuje s dovětkem, že poslední tři roky se výdaje pojišťovny pohybují přibližně na stejné úrovni. S rakovinou tlustého střeva se u ZPMV ČR léčí zhruba 1 500 osob.

Při léčbě karcinomu tlustého střeva hraje zásadní roli jeho včasné odhalení. V ČR se uplatňuje zejména imunochemický test na okultní krvácení do stolice či screeningová kolonoskopie. V případě zachycení nemoci v prvním stádiu existuje 86% šance na přežití.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here