Stává se, že výdej nebo preskripci eReceptu zkomplikuje výpadek elektrické energie, internetu, anebo výpadek Centrálního úložiště elektronických receptů. Ovšem i na to pamatoval tuzemský zákonodárce.

Dojde-li k výpadku elektrické energie, internetu nebo celého systému, pak je lékař oprávněn vystavit pacientovi recept v papírové podobě. To znamená, že lékař nevystaví eRecept, ale klasický papírový recept, který se používal v minulosti. Přesně definované případy jsou uvedené ve vyhlášce.

Výdej léku bez eReceptu

Lékárník pak vydá pacientovi lék po předložení papírového receptu. Případně na základě elektronického receptu s tím, že výdej jako takový zaznamená lékárník do Centrálního úložiště elektronických receptů až poté, co se bude možné k němu opět připojit.

Většina dodavatelů softwarů pro lékárny bude takové zpětné zaznamenání výdejů do Centrálního úložiště elektronických receptů řešit v rámci jednoho dne. A to automatizovaně po obnovení spojení.

Na základě vyhlášky 415/2017 Sb. může lékárník využít náhradních způsobů komunikace s Centrálním úložištěm elektronických receptů.

Než bude vše funkční

Pokud bude mít pacient k dispozici eRecept a nebude možné využít ani jeden z náhradních způsobů komunikace s Centrálním úložištěm elektronických receptů, bude nutné vyčkat až do doby, kdy budou všechny systémy funkční.

To proto, aby bylo možné identifikátor eReceptu z průvodky, emailu, SMS zprávy nebo aplikace načíst. Případně může lékárník kontaktovat předepisujícího lékaře pro zjištění předepsaných léků na konkrétním eReceptu, ke kterému má identifikátor.

Co je eRecept?

eRecept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Buď jako e-mail, SMS nebo ve speciální mobilní aplikaci. Lékaři jsou povinni předepisovat recepty pouze v elektronické podobě [eRecept] od 1. ledna 2018. Po vystavení je eRecept uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů [CÚER] a tím opatřen unikátním identifikátorem. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v centrálním úložišti nalezen, vydá předepsaný lék pacientovi. Informace o výdeji léku se zároveň zapíše do CÚER.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here