eRecept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Buď jako e-mail, SMS nebo ve speciální mobilní aplikaci. Spuštěn byl i přes mnohé obavy, že se systém zhroutí a pacienti nedostanou své léky. Což se nakonec nepotvrdilo. 

eRecept dnes běžně využívá již několik milionů lidí. Nové technologie přitom nabízí i další možnosti. Třeba elektronický lékový záznam, který je dostupný pro lékaře, lékárníky, ale i pacienty.

eRecept jako součást elektronizace zdravotnictví

“Začátek roku 2018 byl pro náš ústav hlavně ve znamení eReceptu. Všechny ty katastrofické scénáře se nevyplnily. Naopak eReceptu jsme se intenzivně věnovali. Pořádali jsme semináře, hovořili s lékaři a lékárníky a byly to velmi cenné podněty,” říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] Irena Storová.

Fantastická jsou i čísla, kolik elektronických receptů se v ČR vydá během jednoho dne nebo měsíce. Rekordem měl být zatím loňský říjen s pěti miliony vydaných e-receptů.

Jak funguje eRecept

Lékař tento recept ukládá do Centrálního úložiště elektronických receptů [CÚER]. Tam mu přidělí unikátní identifikační číslo. A toto číslo pak hledá lékárník v lékárně, aby vydal lék na eRecept. Ve zmíněném návrhu novely zákona o léčivech se klíčová úloha připisuje SÚKLu. Ten zřizuje systém eRecept a zároveň je jeho provozovatelem a věcným správcem. Má za úkol bezplatně zabezpečovat, mimo jiné, nepřetržitý přístup předepisujícímu lékaři k elektronickým receptům a k údajům v lékovém záznamu jeho pacienta.

Povinně od ledna 2018

Povinnost elektronické preskripce [eReceptu] je dlouhodobě známá. Původně byla zamýšlena jako povinná k datu 1. ledna 2015. Změnou zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech byl termín povinné elektronické preskripce posunut k datu od 1. ledna 2018. Tehdy vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky.

Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů. Z povinnosti elektronické preskripce nejsou vyjmuta žádná zdravotnická zařízení. Ani pokud jde o jejich specializovanou činnost nebo velikost.

Kdo eRecept provozuje

Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] zřizuje a provozuje datové úložiště pro sběr a zpracování elektronicky předepisovaných léčivých přípravků. Tj. Centrální úložiště elektronických receptů [CÚER].

Spolu s informačním systémem eRecept inovuje SÚKL i jeho podpůrné systémy. Cílem těchto modernizací je maximální podpora stávajícím i budoucím uživatelům eReceptu. Pokud jde o případné úpravy či změny legislativy v souvislosti s povinnou elektronickou preskripcí, SÚKL nemá zákonodárnou iniciativu. Více zde. https://www.epreskripce.cz/

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here