V Rakousku působí 22 zdravotních pojišťoven. Ty obhospodařují 99 % populace

0
1273

Financování rakouského zdravotnictví je založeno na systému veřejného zdravotního pojištění. Toto pojištění pokrývá cca 99 % populace.

V Rakousku působí 22 zdravotních pojišťoven, které veřejné zdravotní pojištění poskytují. Existuje zde také systém spolupojištění, na základě něhož jsou spolu s výdělečně činným členem domácnosti spolupojištěni i jeho další rodinní příslušníci.

V Rakousku je ambulantní péče převážně poskytována lékaři v soukromých praxích. A dále v ambulatoriích. Ta jsou zřizována buď soukromými subjekty, anebo zdravotními pojišťovnami. Tuto ambulantní péči většinou poskytují lékaři, kteří jsou ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami, a jimž jsou úhrady od pojišťoven vypláceny systémem výkonových úhrad.

V Rakousku podle DRG systému

Nemocnicím jsou pak úhrady vypláceny prostřednictvím systému DRG. DRG [Diagnostic Related Groups] je klasifikační systém, který spočívá v tom, že se pacienti s podobnou diagnózou a s podobnými náklady za léčbu soustředí do jedné diagnostické skupiny. Zjednodušeně řečeno je DRG je něco mezi výkonovou a paušální úhradou. Na jedné straně si lze představit výkonovou úhradu, kdy nemocnice dostane zaplaceno přesně za ty výkony, které na pacientovi provede, na druhé je situace, kdy má nemocnice k dispozici určitý paušál.

Právně DRG jako klasifikační systém case mix [= index průměrné spotřeby zdrojů na jeden případ pro definovanou jednotku, například nemocnici, kraj, ČR, a období, například rok] je tím, co se mezi oběma přístupy nachází uprostřed. Hradí se výkonově za jednu paušální jednotku. Tento systém byl vymyšlen v USA v 70. letech minulého století.

Problémy českých pojištěnců

S rakouským zdravotním systémem udělal zkušenost i nejeden český lyžař. Zejména v turistických lokalitách rakouská zdravotnická zařízení často nespadají do veřejného systému a neakceptují tedy Evropský průkaz zdravotního pojištění. Horská služba a letecký transport ze sjezdovky nejsou kryty z veřejného zdravotního pojištění. Při cestách do horských turistických středisek doporučujeme vždy uzavřít cestovní připojištění

Za ošetření zaplatíte cca:

Léky – 5,85 € za recept, ne všechny léky jsou hrazeny z veřejného pojištění

Hospitalizace – 13,20–21,50 €/den po dobu max. 28 dní, záleží na spolkové zemi

Zdravotnické pomůcky – 10 % nákladů, min. 33,20 € [u brýlí a kontaktních čoček min. 99,60 €]

 

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here