Rodinní praktičtí lékaři jsou ve Velké Británii klíčovou složkou zdravotního systému

0
259

Každý občan Spojeného království má nárok na hrazenou komplexní zdravotní péči. A ta je z převážné části hrazena z veřejných prostředků. Tyto jsou ve Velké Británii získávány převážně prostřednictvím daně z příjmu a doplňkového národního pojištění.

Klíčovou úlohu v britském zdravotním systému hraje National Health Care – Britská národní zdravotní služba. To je instituce, která řídí britský systém zdravotní péče. Ve Velké Británii se tak setkáme se spoluúčastí pacienta ve vybraných oblastech. U léčivých přípravků, stomatologických protéz nebo zdravotních pomůcek. Soukromé platby činí zhruba 15% nákladů na zdravotní péči.

Nemocnice ve Velké Británii

Ve Velké Británii jsou veřejné i soukromé nemocnice. Veřejné nemocnice jsou samosprávnými organizacemi. Jsou financovány na podkladě smluvních ujednání s příslušným správním úřadem. Tato ujednání zahrnují objem a kvalitu poskytované zdravotní péče a výši úhrad.

Britským specifikem je vysoký počet praktických rodinných lékařů. Ti mají privátní praxe nebo zakládají skupinově praxe společné. Jsou financováni z prostředků Národní zdravotní služby. A to formou kapitačně-výkonovou. Podle odborníků podobně jako v České republice, ale s tím rozdílem, že v ČR peníze vyplácejí zdravotní pojišťovny.

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here