Problém s plněním v komerčním pojištění může nastat v případě, když se ukáže, že se klient ve vyplněném zdravotním dotazníku pro pojišťovnu rozchází s informacemi uvedenými v lékařských zprávách. Často stačí, aby třeba jen neuvedl vše, s čím se v minulosti léčil.

„Pojišťovna pracuje se svým zdravotním dotazníkem. Ten musí klient vyplnit dle pravdy, neměl by nic zamlčet a zatajit,“ říká analytik životního pojištění společnosti Partners Pavel Krejčík.

Pavel Krejčík

Podle něj si pojišťovna může kdykoli vyžádat výpis klienta od zdravotní pojišťovny či od specialistů. Lékařů, u kterých se klient léčí. Lékařské zprávy jsou pro ně důležité jak při vstupu do pojištění, tak při likvidaci každé pojistné událostí. Přitom platí, že čím vyšší pojistné částky, tím podrobněji pojišťovna zkoumá zdravotní minulost pojištěného.

Lékaři a pojišťovny

Lékařské posouzení je důležité i při vstupu do pojištění. Pojišťovna může klienta – ještě, než ho pojistí – poslat ke svému smluvnímu lékaři na vyšetření.

„Zdravotní stav klienta je jednou z klíčových věcí při vstupu do pojištění,“ upřesňuje Pavel Krejčík.

Může se stát, že pojišťovna odmítne vyplatit pojistku s odvoláním na lékařskou zprávu. To pak bývá problém klient vs. jeho lékař. Pojišťovna pracuje se zprávami od lékaře.

„Pojišťovny mohou zkoumat klientovu zdravotní historii. A pokud zde zjistí, že jim klient na počátku například lhal, něco neuvedl, nemusí plnit, nebo mohou až odstoupit od smlouvy od počátku,“ upřesňuje Pavel Krejčík.

Zdravotní stav před počátkem pojištění

V praxi jsou stále častější situace, kdy pojišťovna odmítne plnit kvůli zjištěným zdravotním komplikacím, jež se u pojištěného projevily před počátkem pojištění. Tedy se v minulosti léčil. [Výluka u pojistné události mířící na zdravotní stav pojištěného před počátkem pojištění.]

Například pojišťovna odmítne plnit 50letému klientovi tři měsíce pracovní neschopnosti kvůli bolestem zad s odkazem na to, že byl se stejným problémem před šesti lety v pracovní neschopnosti.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here