Dvě stovky pacientů denně má na starost Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc. A právě tyto pacienty po dobu jednoho měsíce fotografoval známý český fotograf Jindřich Štreit.

Soubor třiceti Štreitových fotografií nazvaný Na URGENT! bude premiérově vystaven od 27. května do 13. června v olomoucké obchodní Galerii Šantovka. Poté se přestěhuje do budovy monobloku FN Olomouc. V plánu jsou také reprízy v dalších obchodních centrech i nemocnicích v Olomouckém kraji.

„Mám bohaté zkušenosti s tíživými tématy. Fotografoval jsem ve válečných zónách, bezdomovce, narkomany, vězně nebo nedávno činnost mobilního hospice. Musím ale přiznat, že jsem ještě nezažil tolik bolesti v tak koncentrované podobě jako Na URGENTu! Obdivuji energii, rozhodnost a profesionalitu, s jakými zdravotníci náročné situace zvládají,“ říká po měsíci stráveném na Oddělení urgentního příjmu fotograf Jindřich Štreit.

Na URGENT!

Co dál říká soubor Štreitových fotografií? Podle primáře olomouckého urgentního příjmu Vladislava Kutěje upozorňuje i na to, že škála poskytované péče na urgentním příjmu je velice široká. Od neakutních onemocnění a zranění až po primární ošetření a zajištění životních funkcí u bezprostředního ohrožení života. Anebo i vedení záchranných akcí při hromadných katastrofách a neštěstích.

„Problém ovšem je, když jsou zdravotníci na urgentu nuceni suplovat práci praktických lékařů. A i přesto jsou často terčem [nejen, pozn. red.] komentářů frustrovaných pacientů,” říká Vladislav Kutěj.

Dodává, že na urgentním příjmu přitom potřebují k úspěšné léčbě nejen čas, prostor, vzdělání, medicínské myšlení, nýbrž také rozumné, trpělivé a informované pacienty. A ne pacienty, jejichž stížnosti vycházejí v drtivé většině případů z jejich neinformovanosti.

Oddělení urgentního příjmu

Oddělení urgentního příjmu má ambulance různých specializací, které se někdy doplňují, a jindy se jejich zaměření částečně překrývá. Má intenzivní vyšetřovnu [Emergency Room] pro diagnostiku léčby nemocných bezprostředně ohrožených na životě. Ale i pacientů se silnými bolestmi, jako jsou například ti po závažném úrazu.  Na oddělení urgentního příjmu jsou i expektační lůžka, která slouží ke krátkodobému pozorování pacientů.

„Lidem pomůžeme s širokým spektrem zdravotních potíží, ale budeme i přesto vděční, když se i lidé zamyslí nad tím, jestli musejí lékařskou pomoc vyhledat okamžitě, nebo jejich problémy může zmírnit samoléčba či mohou vyčkat na ordinační dobu svého praktického lékaře,“ pokračuje primář Vladislav Kutěj.

Upřesňuje, že pacienti, kteří přicházejí s problémy, jež by měl a mohl vyřešit jejich praktický lékař, zapomínají na důležitou věc. Totiž, že před nimi může být mnoho nemocných s podobnými potížemi. Anebo za zdmi vedlejší místnosti zdravotníci bojují o něčí život.

„Ti, kteří nervózně posedávají v čekárně nebo se o svou frustraci dělí s personálem, si jen stěží umí představit, co všechno se děje nebo může odehrávat jen kousek od nich. Na dispečinku, heliportu nebo v Emergency Room,“ upřesňuje.

Emergency Medicine Day

Ne náhodou bylo stanoveno otevření výstavy fotografií Jindřicha Štreita na 27. květen. 27. květen je Mezinárodní den urgentní medicíny [Emergency Medicine Day]. Jindřich Štreit se narodil 5. září 1946 ve Vsetíně na Valašsku [Morava].

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here