Jan Kvaček: Jsme v situaci, kdy dál opravdu už nemůžeme

0
1144
Nemocnice_Na_Bulovce
Foto: NNB

Ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček říká, že nemocnice se potýkají s existenčními problémy. Chybějí jim finance a jedním z důvodů bylo i zvyšování odměn ve zdravotnictví v minulých letech. Podle něj nebylo dobře namodelováno už ve chvíli, kdy se o něm rozhodovalo. Více v rozhovoru pro Zdravezpravy.cz.

Jan Kvaček
Jak si stojí vaše nemocnice z hlediska financí?

Finanční situace nemocnice je velmi komplikovaná. Při součtu za celý systém zdravotnictví bylo přidáno na nárůst platů dostatek prostředků. Problém je v tom, že jejich distribuce mezi nemocnice není rovnoměrná. V důsledku této skutečnosti letos na platech přidáme cca 160 milionů korun proti roku 2018. Nicméně na výnosech dostaneme jen cca 90 milionů korun navíc. S tímto má problém mnoho dalších nemocnic. Celá akce nebyla dobře modelována, když se o ní rozhodovalo.

Co si myslíte o návrzích odborů zvýšit odměny lékařům a zdravotním sestrám i letos?

Požadavky na plošné zvyšování platů ve zdravotnictví způsobují v posledních letech devastaci pracovního prostředí v nemocnicích. Z prostředků, které jsou meziročně navíc k dispozici, nezbývá nic na rozvoj a investice. V Nemocnici Na Bulovce se zaměstnanci [přímo, nikoli skrze odbory] intenzivně komunikujeme jejich požadavky. A na prvním místě dnes není zvyšování platů, ale zlepšování pracovního prostředí a obecně technického stavu celé nemocnice.

Ministr Adam Vojtěch [za ANO] v souvislosti se zvyšováním odměn ve zdravotnictví řekl, že „nemocnice jsou dnes vybydlené…“ V tom smyslu, že nemají peníze na svůj rozvoj.

Ano, nemocnice potřebuje masivně investovat do obnovy nemovitostí. Zaměstnanci si dnes stěžují především na pracovní prostředí a v důsledku stávajícího pracovního prostředí i někteří odcházejí. V situaci, kdy například zdravotní sestry mají v průměru cca 53 tisíc Kč a mají si volit mezi tím, zda dostanou pár procent přidáno, nebo dojde například ke klimatizaci celého pracoviště, vyberou si klimatizaci pracoviště. Odbory, které zastupují jen několik málo procent zaměstnanců, jsou v tomto odtržené od reality.

Jak je na tom z hlediska dalšího rozvoje vaše nemocnice – je také „vybydlená“?

Investice do obnovy nemocnice se de facto od revoluce neustále odkládají s tím, že „to ještě jde“. Dnes jsme ale v situaci, kdy už opravdu nemůžeme takto dál. Nemocnice potřebuje v následujících deseti letech cca 6,5 miliardy korun na kompletní renovaci budov a technologií, do kterých desítky let nebylo investováno. Je to obrovský vnitřní dluh, se kterým se nyní musíme vypořádat. Zřizovateli i magistrátu hlavního města jsme již požadavky na rekonstrukce předali a nyní komunikujeme o možnostech realizace.

Jestliže je průměrná odměna lékařů v nemocnicích je 83 tisíc korun a u sester 43 tisíc korun. Jak jsou na tom v tomto ohledu vaši lékaři, sestry, ale i zdravotničtí pracovníci?

Průměrný plat v Nemocnici Na Bulovce – včetně příplatků za služby – loni činil u zdravotní sestry 47 695 Kč, u lékaře 77 729 Kč. Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou specializací loni dosáhli na 39 148 Kč, zdravotničtí pracovníci nelékaři s odborným dohledem na 26 153 Kč. Letos dosáhne celkový průměrný plat sester asi 53 tisíc korun.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here