Odměny lékařů a sester rostou nejrychleji ze všech

0
1479
odměny lékařů a sester

„Odměny lékařů a sester rostou. Lékaři i sestry v nemocnicích si od roku 2014 významně polepšili. Průměrná odměna lékaře vzrostla o 32 % a odměna zdravotní sestry o 41 %,“ uvádí zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Podle nejnovějších dat Ústavu zdravotnických informací a statistky [UZIS] překročí v roce 2019 průměrné odměny lékařů částku 84 000 a odměna sester 43 000 korun.

„Platy ve zdravotnictví jednoznačně rostou nejrychleji ze všech segmentů ekonomiky. Lékaři a sestry již nejsou žádné popelky, ale patří zaslouženě mezi nejlépe placené profese v ČR,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle něj jsme v posledních letech svědky skutečně nebývalého růstu platů ve zdravotnictví. Průměrné odměny lékařů a sester významně převýšily průměrnou mzdu v ČR. Ta podle dat Českého statistického úřadu představovala částku 31 900 korun. Odměna lékaře dosáhla téměř 2,5násobku průměrné mzdy v ČR. Průměrná odměna zdravotních sester převýšila průměrnou mzdu o 6 000 korun.

„V přepočtu na průměrnou mzdu se plat lékaře a sestry v ČR v mezinárodním srovnání vyrovnal průměru EU. U sester jsme se dostali na úroveň Německa,“ upřesňuje ministr. [Porovnání vychází z evropských dat za rok 2016.]

Platy a mzdy v nemocnicích

Průměrná odměna lékaře v nemocnici v roce 2018 meziročně vzrostla o 8 %, a to ze 72 275 na 77 944 korun. U zdravotních sester vzrostla o 12 % z 34 300 na 38 500 korun. V nemocnicích zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví, které tvoří páteř akutní lůžkové péče v ČR, dosáhl průměrný plat lékaře 85 690 Kč a u sester 42 880 Kč.

První dostupná data Ústavu zdravotnických informací a statistky [UZIS] za rok 2019 ukazují, že podobný nárůst odměn lékařů a sester lze očekávat i v tomto roce. Odměna lékaře vzroste o 8 % a odměna sester o 12 %. Průměrná odměna lékařů překročí částku 84 000 a odměna sester 43 000 korun. [Jedná se o pravděpodobnostní model výše odměn za celý kalendářní rok, založený na sběru dat za první kvartál letošního roku.]

Samozřejmě tam, kde je to potřeba, porostou odměny i v příštím roce. Nicméně musíme si uvědomit, že v posledních letech šly do platů téměř veškeré peníze a již nezbylo na rozvoj nemocnic. Nyní jsme stabilizovali odměny zdravotníků a je nutné se soustředit také na investice do modernizace nemocničních areálů a jejich medicínský rozvoj,“ vysvětlil ministr.

Nárůst platů ve FN Bulovka

Kritickou finanční situaci pro Zdravezpravy.cz potvrdil i ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček.

„V důsledku této skutečnosti letos na platech přidáme cca 160 milionů korun proti roku 2018. Nicméně na výnosech dostaneme jen cca 90 milionů korun navíc. S tímto má problém mnoho dalších nemocnic. Celá akce nebyla dobře modelována, když se o ní rozhodovalo,“ říká.

Finanční kondici Nemocnice Na Bulovce komentuje takto: „Finanční situace nemocnice je velmi komplikovaná. Při součtu za celý systém zdravotnictví bylo přidáno na nárůst platů dostatek prostředků. Problém je v tom, že jejich distribuce mezi nemocnice není rovnoměrná.“

Odměny pro lékaře strmě rostou

Dlouhodobý trend ukazuje, že v období 2014 a 2018 vzrostla průměrná odměna lékaře o 32 %. To je téměř o 20 000 korun, a u sester o 41 procent. To představuje nárůst o 12 000 korun.

Odměny rostou v zařízeních všech typů zřizovatelů, tedy i v krajských, městských, církevních či soukromých nemocnicích. [První data ukazují, že stejně porostou i letos.]

Lékařů přibývá, počty sester se stabilizují

Analýza ÚZIS také ukázala, že stabilně stoupá počet lékařů a po několika letech dochází ke stabilizaci počtu zdravotních sester. [Praktické sestry částečně nahrazují nedostatek všeobecných zdravotních sester.]

Na datech dále vidíme, že sestry přestávají odcházet. Změny v počtu všeobecných a dětských sester a porodních asistentek v akutní lůžkové péči v roce 2018. Ty způsobily spíše změny v lůžkovém fondu, nikoli odchody. To je v současné personální situaci velmi pozitivní,“ vysvětluje ředitel ústavu Ladislav Dušek.

Počty úvazků rostou

V dlouhodobé a následné lůžkové péči počet všeobecných a dětských sester a porodních asistentek v roce 2018 meziročně vzrostl o 213 úvazků. Počet praktických sester zůstává nadále příznivý. V akutní lůžkové péči úvazky praktických sester stabilně rostou, v roce 2018 vzrostly oproti roku 2017 o 5 %.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here