Rektor Masarykovy univerzity v Brně [MU] Martin Bareš se stal členem poradního orgánu Evropské komise [EK] pro vytváření evropské strategie přístupu k výzkumu, inovacím a vzdělávání. Do skupiny ho vybrala Evropská asociace univerzit [EUA].

Martin Bareš se stal členem poradního orgánu EK na návrh České konference rektorů [ČKR]. Ta ho podala loni v prosinci. V několika týdnech vybrala Evropská asociace univerzit [EUA] osm zástupců z celkem 40 kandidátů národních konferencí rektorů z evropských zemí. Mezi osmi vybranými je i zástupce z České republiky rektor MU Martin Bareš.

„Je to pro mě obrovská čest, že mě Evropská asociace univerzit zvolila jako svého zástupce, který bude radit při vytváření budoucí strategii Evropské unie. Jako přední česká výzkumná a vzdělávací instituce máme Evropské komisi co nabídnout,“ komentuje svůj úspěch Bareš.

V osmičlenné expertní skupině nazvané EUA European Global Strategy Response Group jsou vedle něj také zástupci univerzit a univerzitních asociací z Německa, Španělska, Švédska, Francie, Gruzie, Velké Británie a Nizozemí.

Členové expertní skupiny:
  • Pieter Duisenberg, President, Association of Universities in the Netherlands [VSNU]
  • Martin Bareš, Rector, Masaryk University, Czech Republic
  • Kerry Brown, Professor and China specialist, King’s College, United Kingdom
  • María del Mar Delgado-Serrano, Vice-rector for internationalisation, University of Cordoba, Spain
  • Gerhard Duda, Head of Department, Research in Europe and Germany and Director of the Brussels office, German Rectors’ Conference [HRK]
  • Ole Petter Ottersen, President, Karolinska Institute, Sweden
  • Giorgi Sharvashidze, Rector, Tbilisi State University, Georgia
  • Olfa Zéribi Ben Slimane, Director, Agence Universitaire de la Francophonie, France

„Velmi nás potěšilo, že ředitel Evropské asociace univerzit Michael Murphy vybral z velké konkurence kandidátů z celé Evropy zástupce z Česka,“ uvedla tajemnice České konference rektorů Marie Fojtíková.

Podle ní být součástí expertní skupiny EU je úspěch pro Masarykovu univerzitu, ČKR i ČR. Evropská asociace univerzit [EUA] je největší evropskou univerzitní asociací. Patří mezi nejvýznamnější organizace ovlivňující vysokoškolskou a vědeckou politiku Evropské unie. Členství v asociaci má dnes více než 800 univerzit ze 48 evropských zemí. V součtu studuje na členských univerzitách přes 17 milionů studentů.

Kdo je Martin Bareš

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. [62 let] pochází z Brna, je ženatý a má tři děti. Rektorem Masarykovy univerzity je od září roku 2019, od roku 2009 profesorem pro Obor Neurologie na LF MU. V minulosti zastával pozici děkana LF MU [2018 až 2019], předtím prorektora pro akademické záležitosti v témže zařízení.

V letech 2012 až 2018 byl zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na I. neurologické klinice LF MU FN u sv. Anny v Brně. Působil také na klinice neurologie při Univerzitě v Minnesotě ve Spojených státech. Vede semináře magisterských studentů v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství a nelékařských studijních programech. Aktuálně působí i jako školitel studentů v doktorském studijním oboru neurologie a od roku 2012 i studentů v oboru neurověda. Také je členem několika lékařských odborných společností a získal nejedno ocenění za odbornou publikační činnost.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here