Česko má Diag Human zaplatit 15,5 mld. Kč. Odvolá se

0
388
Diag_Human
Odběr krevní plazmy / Foto: Fakultní Thomayerova nemocnice

Česko v některých bodech neuspělo v mezinárodní arbitráži s Diag Human kvůli údajnému pochybení ministerstva zdravotnictví při zadávání veřejných zakázek na zpracovatele krevní plazmy. Zaplatit má 15,5 miliardy korun. Vláda se odvolá.

O výsledcích mezinárodní arbitráže s Diag Human informovalo Ministerstvo financí [MF ČR]. Společnost po České republice požadovala 52 miliard korun. Rozhodčí tribunál se sídlem v Londýně podle MF ČR všechny ostatní nároky Diag Human za 36,5 miliardy korun zamítl. Tribunál stanovil firmě i povinnost vzdát se jakýchkoli dalších nároků vůči ČR.

„Ministerstvo financí nález v rozsahu přes 330 stran pečlivě analyzovalo a s jednomyslným souhlasem vlády podává dnes návrh na zrušení nálezu k vrchnímu soudu v Londýně,” reagovalo Ministerstvo financí ČR [MF ČR].

Částku, kterou by mělo ministerstvo financí zaplatit, tvoří 8,3 miliardy korun přiznané v roce 2008 v předchozí obchodní arbitráži. A dále úroky 7,2 miliardy korun k 19. květnu.

„V této chvíli Česká republika nic platit nebude,” reagoval dnes [15.6.] ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS]. V případě platby by to byl podle něj výdaj státního rozpočtu.

„Tím, že se pokoušíme o zrušení tohoto nálezu, tak současně běží úroky z této částky, které jsou zhruba 1,3 milionu Kč denně,” upozornil ministr.

Schodek státního rozpočtu je letos naplánován na 280 miliard korun, v červenci ale MF předloží vládě novelu rozpočtu. Podle dřívějšího vyjádření Stanjury by nový schodek měl být nižší než 350 miliard korun.

Česko porušilo dohodu o ochraně investic vícekrát

Arbitráž je provázána s obchodní arbitráží, kterou vedla Diag Human proti ministerstvu zdravotnictví od 90. let a v roce 2008 v ní rozhodčí tribunál přiznal Diag Human náhradu škody zhruba osm miliard korun. Česko s výsledkem nesouhlasilo. Přezkumný rozhodčí senát v roce 2014 rozhodl, že nález z roku 2008 postrádal právní účinky. Následně v roce 2017 Diag Human zahájil proti Česku arbitráž na základě česko-švýcarské smlouvy o ochraně investic.

Nyní v arbitráži soudní tribunál uznal, že ČR porušila dohodu o ochraně investic dopisem tehdejšího ministra zdravotnictví v roce 1992. Ten měl neoprávněně zasáhnout do obchodního vztahu společnosti Conneco s dánskou společností Novo Nordisk. Conneco byl předchůdce Diag Human SE. Tehdejší ministr Martin Bojar, jehož do funkce navrhlo Občanské fórum, totiž varoval Dány, že firma podnikatele Josefa Šťávy není důvěryhodná.

Dále Česko porušilo dohodu o ochraně investic podle tribunálu i následným jednáním různých státních orgánů v průběhu obchodní arbitráže.

„Tribunál konstatoval, že rozhodčí nález z roku 2008 nebyl z pohledu mezinárodního práva zrušen a Česká republika je povinna nárok v něm přiznaný uhradit,” uvedlo MF ČR.

MZ ČR se oprávněně obávalo spolupráce s Conneco

Na druhou stranu rozhodci zamítli podle ministerstva financí tvrzení Diag Human, že se Česko dopustilo poškození jejich investice tím, že ministerstvo zdravotnictví vyzvalo nemocnice a transfúzní centra ke spolupráci pouze se zpracovateli krevní plazmy vzešlými z výběrových řízení.

„Tribunál shledal, že ČR v tomto ohledu jednala v dobré víře a v zájmu veřejného zdraví. Tribunál uznal, že ministerstvo zdravotnictví mělo důležité a oprávněné obavy ze spolupráce se společností Conneco s ohledem na její obchodní model a její reputaci. A rovněž, že společnosti Conneco nikdy nebyl Českou republikou zaručen monopol na spolupráci s českými nemocnicemi v oblasti zpracování krevní plazmy,” upřesnilo MF ČR.

Arbitráž také podle úřadu zamítla tvrzení o údajně protiprávně vedených trestních řízeních proti společnosti Conneco před zahájením komerční arbitráže. Stejně tak o údajné poškozující mediální kampani.

Česká republika aktuálně čelí pěti mezinárodním arbitrážím, včetně arbitráže s Diag Human. Souhrnná výše všech žalovaných nároků přesahuje 58 miliard korun. Z toho 52 miliard požadovala právě společnost Diag Human.

–ČTK/RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here